Maak een afspraak

 • 016 34 48 00

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van SCA zijn:

 • Gangataxie (wankele gang)
 • Coördinatiestoornissen in de bovenste ledematen
 • Dysarthrie
 • Gesaccadeerde oogvolgbewegingen

Bij sommige vormen van SCA kunnen buiten de coördinatiestoornissen andere klachten voorkomen, zoals bijvoorbeeld tremor, gevoelsverlies, visusklachten, cognitieve stoornissen, epilepsie, parkinsonisme…

Risicofactoren

 • SCA wordt autosomaal dominant overgeërfd. Veel types van SCA worden veroorzaakt door een verlenging van een CAG repeat. Er zijn al meer dan 30 SCA genen geïdentificeerd.
 • SCA komt ongeveer voor bij 1 – 3/100000 personen en begint meestal voor de leeftijd van 40 jaar.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Er bestaat geen behandeling die de ziekteprogressie bij SCA afremt.
 • Plaatsing PEG-sonde
 • Kinesitherapie
 • Multidisciplinaire zorg

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Zenuwgeleidingsonderzoek en naald-EMG
 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • Erfelijkheidstesten

Contact

Maak een afspraak

016 34 48 00

Specialisten