Op het vaardigheidsparcours bereiden revaliderende patiënten zich in alle rust en veiligheid voor op hun terugkeer in de maatschappij. Het parcours wil revalidanten zo mobiel mogelijk maken voor ze hun dagelijkse leven hervatten. Of iemand zich zelfstandig kan verplaatsen is dan ook fundamenteel voor een vlotte re-integratie in de maatschappij na revalidatie.

Het nieuwe vaardigheidsparcours is een oefenterrein voor revalidanten die zich te voet, met een (elektronische) rolstoel of met een fiets verplaatsen. Om in een zo realistisch mogelijke setting te kunnen trainen is het straatbeeld in het hele vaardigheidsparcours geïntegreerd. Het vaardigheidsparcours bestaat enerzijds uit een behendigheidsgedeelte voor rolstoelers en stappers.

Een uitgebreid gamma aan trappen, goten, hellingen en ondergronden helpt revalidanten om de basisvaardigheden van stappen en rolstoelrijden onder de knie te krijgen

Een uitgebreid gamma aan trappen, goten, hellingen en ondergronden helpt revalidanten om de basisvaardigheden van stappen en rolstoelrijden onder de knie te krijgen.

Uniek concept met lussen

Anderzijds is er voor fietsers en rolstoelers op het vaardigheidsparcours een extra deel, dat uit drie lussen bestaat. De lussen volgen elkaar op, ze gaan in stijgende lijn qua moeilijkheidsgraad. Revalidanten oefenen zo stapsgewijs hun motorische en cognitieve vaardigheden om zich zo voor te bereiden op het echte verkeer. Het behendigheidsgedeelte komt in ons land ook in andere zorgcentra voor, het lussensysteem is uniek.

De eerste lus is 100 meter lang en heeft een vlakke, brede weg, zonder voorbijgangers of verkeer. Revalidanten oefenen er vooral hun motorische vaardigheden

De eerste lus is 100 meter lang en heeft een vlakke, brede weg, zonder voorbijgangers of verkeer. Revalidanten oefenen er vooral hun motorische vaardigheden

In de tweede, middellange lus wordt er een beroep gedaan op de cognitieve mogelijkheden van de revalidant. Er zijn wegwijzers, verkeersborden, zebrapaden en haaientanden opgenomen. “We gaan zo na hoe het gesteld is met de aandacht en de reactiesnelheid van revalidanten", vertelt ergotherapeut Blanche Staes. "Kunnen ze bijvoorbeeld goed links en rechts kijken, verkeersborden interpreteren en voorrang verlenen aan mederevalidanten?"

In de tweede, middellange lus wordt er een beroep gedaan op de cognitieve mogelijkheden van de revalidant. Er zijn wegwijzers, verkeersborden, zebrapaden en haaientanden opgenomen. “We gaan zo na hoe het gesteld is met de aandacht en de reactiesnelheid van revalidanten", vertelt ergotherapeut Blanche Staes. "Kunnen ze bijvoorbeeld goed links en rechts kijken, verkeersborden interpreteren en voorrang verlenen aan mederevalidanten?"

In de derde lus van twee kilometer komt ook uithoudingsvermogen aan bod. De revalidanten oefenen nog wel op het terrein van de campus, maar ze delen het fietspad al met medewerkers of andere toevallige voorbijgangers.

In de derde lus van twee kilometer komt ook uithoudingsvermogen aan bod. De revalidanten oefenen nog wel op het terrein van de campus, maar ze delen het fietspad al met medewerkers of andere toevallige voorbijgangers.

Minder risico op isolatie

Door die stapsgewijze opbouw binnen de campusmuren – van veilig naar semi-veilig – verloopt de overgang naar de ‘onveilige’ buitenwereld minder drastisch. “Vroeger trainden de revalidanten samen met de ergo-, sport- en kinesitherapeuten op de parking en daarna vrij snel in het echte verkeer buiten de campus, maar we merkten dat die stap vaak te vlug kwam. Er was nood aan een veilige oefenruimte buiten, een tussenstap tussen artificieel oefenen van mobiliteit binnen de ziekenhuismuren en participatie aan het echte verkeer”, geeft ergotherapeut Blanche Staes aan.

Het nieuwe vaardigheidsparcours maakt deel uit van het mobiliteitsprotocol, dat uitgewerkt is in het revalidatiecentrum van campus Pellenberg. Sporttherapeut Frederik Lenaerts verduidelijkt: “In staat zijn je zelfstandig te verplaatsen is fundamenteel om vlot te kunnen re-integreren in de maatschappij na revalidatie. Is iemand niet mobiel genoeg, dan is de kans groot dat hij achteraf bij thuiskomst minder snel de deur uit zal komen en daardoor stilaan geïsoleerd geraakt. Op het vaardigheidsparcours doen patiënten op een veilige manier succeservaringen op. Ze trainen tot ze er voldoende vertrouwen in hebben dat het hen in de ‘echte’ wereld ook zal lukken.”

Officiële opening

Het vaardigheidsparcours werd op dinsdag 12 april 2016 officieel geopend. Aanwezigen konden het parcours afleggen. De opening werd voorafgegaan door enkele presentaties.

Sfeerbeelden officiële opening vaardigheidsparcours

Presentaties opening:

De krantenartikels, n.a.v. de opening: