Maak een afspraak

  • radiologie, nucleaire, urologie?

Medisch voorschrift nodig?

Voorbereiding

  • Nuchter zijn (aantal uren)?
  • Drinken of niet?
  • Medicatie stoppen?
  • Vermoeden van zwangerschap?

Verloop

Duur: ?

  • U krijgt een contrastvloeistof ingespoten in de ader van uw arm.
  • Dit geeft even een gevoel van warmte.
  • De urinewegen vanaf de nier tot de plasbuis worden goed in beeld gebracht.
  • Er worden meerdere foto's gemaakt met tussenpozen van enkele minuten.

Contact

Maak een afspraak

radiologie, nucleaire, urologie?