Educatief materiaal kinesitherapie bij respiratoire aandoeningen

Video's kinesitherapie bij respiratoire aandoeningen

De video’s hieronder geven een beeld van de screening, het opzet en de uitvoering van respiratoire revalidatie, mucusklarende technieken en kinesitherapie op intensieve zorgeenheden. Ze worden aan kinesitherapeuten en artsen bezorgd via bijscholingen en congressen.

De  video’s zijn afgeschermd met een paswoord. We vragen u met aandrang de eigendomsrechten van het materiaal te respecteren en het te gebruiken met respect voor de patiënten en collega’s die eraan meewerkten. Het is niet toegelaten deze beelden zelf verder te verspreiden. Door gebruik te maken van de site verbindt u zich ertoe deze voorwaarden na te leven.

Bekijk de video's

Webinars COVID-19

Onderstaande video’s zijn opnames van webinars waaraan UZ Leuven meewerkte. Ze vonden plaats naar aanleiding van de COVID-19 pandemie en hebben als doel expertise en voortschrijdend inzicht te delen.
 

Bekijk de video's

UZ Leuven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade er zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze video’s. 

Laatste aanpassing: 5 juni 2023