Onderzoeksgroep maakt kans op steun voor project rond impact burgerhulpverlening bij hartstilstand

15 november 2023

In 2025 blaast KU Leuven 600 kaarsjes uit. Een heel bijzondere verjaardag, en tegelijk ook de ideale gelegenheid om zichtbaarheid te geven aan de kracht van samenwerking tussen de verschillende disciplines, groepen, campussen, ondersteunende diensten, studenten én burgers. En dat doet KU Leuven – in samenwerking met Stad Leuven en Leuven Mindgate – door een innovatief burgerwetenschapsproject financieel te steunen.

'Van omstaander tot held', het citizen science-project van onderzoeksgroep urgentiegeneeskunde

UZ Leuven dingt mee

De afgelopen maanden werden tal van voorstellen voor vernieuwende citizen science-projecten ingediend. Ook de onderzoeksgroep urgentiegeneeskunde van UZ Leuven dingt mee naar de steun van KU Leuven. Wat houdt hun burgerwetenschapsproject ‘Van omstaander tot held’ precies in?

Prof. dr. Marc Sabbe, arts-specialist urgentiegeneeskunde en supervisor van het project: “In België krijgen gemiddeld 30 mensen per dag een hartstilstand. De tijd tussen de oproep naar 112 en het arriveren van de eerste ziekenwagen ligt tussen 8 en 15 minuten. Dat is erg lang. Zonder een snellere interventie van een getrainde vrijwilliger halen de meeste van die mensen het niet.”

De tijd tussen de oproep naar 112 en het arriveren van de eerste ziekenwagen ligt tussen 8 en 15 minuten. Zonder een snellere interventie van een getrainde vrijwilliger halen de meeste slachtoffers met een hartstilstand het niet.
Prof. dr. Marc Sabbe, supervisor project urgentiegeneeskunde

“De huidige technologie laat toe te detecteren of een getrainde vrijwilliger in de buurt is van het slachtoffer met een hartstilstand. Door voldoende opgeleide vrijwilligers te connecteren, samen met de juiste technologie, kunnen de overlevingskansen na een hartstilstand gevoelig stijgen.

Het goede nieuws is: zo’n systeem bestaat al in verschillende landen. Maar hoe passen we het toe in België? Daar wil de onderzoeksgroep urgentiegeneeskunde, samen met de burger, een antwoord op bieden. Wie deelneemt aan dit burgerwetenschapsproject, kan zo de held worden in iemands verhaal.”

Iedereen kan mee stemmen

Na drie evaluatiefases tijdens de afgelopen maanden werd het projectvoorstel van UZ Leuven alvast positief beoordeeld, samen met nog twee andere projecten. De onderzoeksgroep urgentiegeneeskunde zit dus in de laatste ronde. Nu komt de belangrijkste fase, en daar kan elke burger – ook u – zijn stem laten horen.

Tussen 15 en 30 november wordt een online burgerstemming gelanceerd. Gedurende die twee weken kan u uw stem uitbrengen voor het project ‘Van omstaander tot held’. Stemmen kost maar enkele ogenblikken van uw tijd, en u kan er levens mee redden!

In december 2023 wordt de uitslag van de burgerstemming bekendgemaakt en begin 2024 kan het geselecteerde project al van start gaan.

Breng uw stem uit

Meer weten?

In de video 'Van omstaander tot held' stelt prof. dr. Marc Sabbe, samen met hartstilstand-overwinnaar Lucas, het project voor aan de projectcoördinatoren van KU Leuven.

Bekijk de video
Laatste aanpassing: 20 november 2023