Uw behandeling op de bestralingsafdeling bestaat uit de volgende behandelingsstappen:

Bekijk ook onze film om een beter beeld te krijgen over de voorbereiding en het verloop van de behandelingen

Stap 1: bespreking van uw behandelingsplan

Voor de behandeling start, maakt u kennis met de radiotherapeut-oncoloog, de arts die gespecialiseerd is in bestralingsbehandelingen. Dit eerste contact kan gebeuren op de bestralingsafdeling zelf, op de consultatie of op de verpleegafdeling. De radiotherapeut-oncoloog bespreekt met u de behandeling die voor u het meest geschikt is (het behandelingsplan).

Tijdens dit eerste gesprek krijgt u veel informatie te verwerken: waarom is de bestraling nodig, hoe vaak wordt u bestraald, wat zijn de mogelijke bijwerkingen, ...

Als u dit wenst, kunt u nadien ook een gesprek hebben met de sociaal werkster van de bestralingsafdeling. Zij zal u bijkomende uitleg geven over de verschillende stappen van de behandeling en samen met u naar oplossingen zoeken voor mogelijke praktische problemen.

Stap 2: simulatie

In de volgende stap gaat u naar de simulatieruimte waar de bestraling verder wordt voorbereid.

Op de simulator (CT-scan) wordt de meest aangewezen lichaamshouding bepaald om de tumor zo optimaal mogelijk te bestralen. Voor een goede reproduceerbaarheid van de lichaamshouding worden tatoeagepunten aangebracht. Dit gebeurt op de huid zelf, bij patiënten die op de borstkas, de buik of de ledematen bestraald worden. Of met behulp van een bestralingsmasker, bij patiënten die op het hoofd of de hals bestraald worden.

Na de simulatie zal de verpleegkundige/technologe u de afspraken voor uw bestraling meedelen (dag, uur, tijd) en het nummer van het bestralingstoestel. Deze uren van afspraak zijn informatief en kunnen nog wijzigen.

De radiotherapeut-oncologen en fysici beschikken nu over de nodige gegevens om de bestraling voor te bereiden.

Stap 3: bestralingsbehandelingen

De eerste bestraling volgt meestal een week na de simulatie. Die tijdspanne is nodig om alle gegevens naar het bestralingstoestel door te sturen, de nodige berekeningen uit te voeren en, zo nodig, de individuele afschermingen te vervaardigen.

Op de afdeling zijn er meerdere bestralingstoestellen. U begeeft zich altijd naar hetzelfde toestelnummer, dat aan u werd toegewezen.

Voor de bestraling kan starten, wordt u zorgvuldig op de tafel geïnstalleerd en wordt het toestel in de juiste positie geplaatst.

Op de eerste dag van uw behandeling worden een aantal controlefoto’s genomen en wordt de bestralingsdosis gecontroleerd. Hierdoor zal uw eerste bestraling langer duren dan de volgende. Afhankelijk van het type bestraling worden ook tijdens de bestralingsreeks bijkomende controlefoto's of CT's genomen.

Tijdens elke sessie blijft u 10 à 20 minuten rustig liggen op de bestralingstafel. Afhankelijk van het soort behandeling worden er 1 tot 40 sessies gepland. In principe wordt u elke werkdag bestraald.

Stap 4: wekelijkse afspraak bij een arts

U hebt wekelijks een afspraak bij de radiotherapeut-oncoloog, aansluitend op uw bestraling. Hij kijkt na of u de bestraling goed verdraagt en u hebt de gelegenheid om vragen te stellen.

Op de laatste dag van uw bestraling krijgt u een afspraak voor de eerstvolgende controle bij de arts. U blijft onder controle om het effect van uw behandeling verder te volgen.

Professionele ondersteuning

Tijdens de behandeling kan u een beroep doen op:

  • diëtiste (voedingsadviezen)
  • sociaal werk (advies en begeleiding zowel op persoonlijk als familiaal vlak)
  • kinesitherapeut
  • gespecialiseerde verpleegkundige wondzorg;
  • onthaal & secretariaat (bijkomende info);
  • centrale afspraken planning;
  • patiëntenvoorlichting (infonamiddagen, brochures, verenigingen, …).
Laatste aanpassing: 24 januari 2020