Prader-Willi syndroom - kinderraadpleging

Op deze gespecialiseerde Prader-Willi-syndroom-raadpleging voor kinderen kunt u terecht bij een multidisciplinair team, waaronder een kinderneuro-endocrinoloog, een kinderpsychiater, een orthopedagoge, een neuropsychologe en een diëtiste. Zo nodig voorzien we ook een afspraak voor uw kind bij de kinesist, uroloog, orthopedist, NKO-arts, oogarts, …

Aanpak

Op jonge leeftijd starten we met groeihormoonbehandeling. Daarnaast voorzien we steeds dieet- en bewegingsadvies.

Als er problemen zijn met de voeding of het gedrag kunnen ouders, scholen of andere betrokkenen contact opnemen met de orthopedagoge. De kinderpsychiater wordt zo nodig mee ingeschakeld om gedragsproblemen te behandelen.

Campus Gasthuisberg

Afspraken

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven

Raadpleging

Maandag 09:00 - 12:00 ***

Raadpleging door, of onder supervisie van:
  • 1 keer per 2 maanden, in aanwezigheid van een orthopedagoog en een diëtiste
  • Caroline Wouters, orthopedagoge/neuropsychologe
  • Tessa Bosmans, diëtiste
  • Veerle Govers, orthopedagoge

Prader-Willi syndroom - kinderraadpleging

Dit is een multidisciplinaire raadpleging. Dit betekent dat zorgverleners van verschillende disciplines samenwerken om u optimale zorg te bieden vanuit hun verschillende expertise.

Laatste aanpassing: 8 oktober 2021