Allogene stamceltransplantatie - raadpleging

Op deze raadpleging kunt u terecht voor een pré-transplantatiegesprek, tweede opinie of opvolging na uw allogene stamceltransplantatie. Voor een specifieke evaluatie van langetermijn effecten en afstoting of graft versus host disease (GVHD) kunt u ook terecht op de raadpleging van dr. Schoemans.

Campus Gasthuisberg

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven

Privéraadplegingen

Dinsdag 09:00 - 12:00 **
Dinsdag 09:00 - 12:30 *
Vrijdag 13:30 - 16:30 *
Laatste aanpassing: 27 juni 2022