Coronarichtlijnen voor patiënten die terugkeren uit een buitenlandse oranje of rode zone

Woont u in of keert u terug uit een risicozone in het buitenland en hebt u een geplande ingreep, raadpleging of onderzoek in UZ Leuven? Respecteer dan de onderstaande richtlijnen.

Rode of oranje zone?

Meer informatie over welke buitenlandse zones een oranje of rood risicogebied zijn, vindt u op de website van de overheid.

Risicozones - website Buitenlandse Zaken

Rode zone

Patiënten met woonplaats of domicilie in een buitenlandse rode zone

  • U hoeft het ziekenhuis niet zelf te contacteren. De planning van patiënten die in het buitenland wonen wordt dagelijks bekeken in functie van het actuele reisadvies van de overheid.
  • Wanneer u voor uw afspraak moet terugkeren uit een rode risicozone, wordt uw behandelende arts daarvan op de hoogte gebracht. Die beslist of de geplande afspraak moet doorgaan of beter wordt uitgesteld.
  • U wordt minstens een week op voorhand gecontacteerd voor verdere regeling.

Patiënten die terugkeren van vakantie in een buitenlandse rode zone

  • Wanneer u terugkeert van vakantie in een rode risicozone, gaat u volgens de richtlijnen van de overheid in verplichte quarantaine.
  • Hebt u vlak na uw terugkeer een ingreep gepland in het ziekenhuis? Dan wordt u sowieso gecontacteerd voor een COVID-19-test voorafgaand aan de ingreep en wordt gecheckt of u terugkeerde uit een risicozone.
  • Hebt u vlak na uw terugkeer een raadpleging of onderzoek gepland in het ziekenhuis? Contacteer dan zelf het ziekenhuis in verband met uw afspraak. Uw behandelende arts zal beslissen of uw afspraak wel of niet kan plaatsvinden en of er verdere maatregelen moeten genomen worden.

Oranje zone

Er gelden geen specifieke richtlijnen voor patiënten die afkomstig zijn van of terugkeren uit een buitenlandse oranje zone.

Wees wel waakzaam en contacteer bij symptomen eerst uw huisarts.

Laatste aanpassing: 27 augustus 2020