Coronarichtlijnen voor patiënten die terugkeren uit een buitenlandse oranje of rode zone

Woont u in of keert u terug uit een risicozone in het buitenland en hebt u een geplande ingreep, raadpleging of onderzoek in UZ Leuven? Respecteer dan de onderstaande richtlijnen.

Rode of oranje zone?

Meer informatie over welke buitenlandse zones een oranje of rood risicogebied zijn, vindt u op de website van de overheid.

Risicozones - website Buitenlandse Zaken

Rode zone

Belgische patiënten die terugkeren uit een buitenlandse rode zone

Bent u gedomicilieerd in België, maar verbleef u meer dan 48 uur in een buitenlandse rode zone? Dan moet u verplicht 7 dagen in quarantaine volgens de richtlijnen van de overheid.

Hebt u tijdens die quarantaine een afspraak of opname in UZ Leuven?

  • Bel zelf uw behandelende arts op.
  • Uw arts bekijkt of uw afspraak kan worden uitgesteld.
  • Als uitstel niet mogelijk is, dan wordt u voor uw geplande afspraak eerst getest in de screeningstraat.

Patiënten met woonplaats of domicilie in een buitenlandse rode zone

Buitenlandse patiënten die komen uit een buitenlandse rode zone moeten voor hun daghospitalisatie en hospitalisatie specifieke richtlijnen volgen.

Vóór vertrek naar België

  • Patiënt en eventuele begeleider gaan 7 dagen voor opname thuis in zelfquarantaine.
  • Ze laten zich tweemaal testen op COVID-19: op dag 1 en op dag 7 van de zelfquarantaine voorafgaand aan de eerste (dag)opname.
  • Bij een positieve test neemt u zo spoedig mogelijk contact op met de behandelende arts. Bij twee negatieve testen kan de opname plaatsvinden zoals gepland.

Documenten waarvan de patiënt in bezit moet zijn bij opname in UZ Leuven:

Meereizende begeleider

  • De begeleider blijft tijdens het verblijf van de patiënt 7 dagen in quarantaine. Hij kan UZ Leuven pas bezoeken na een negatieve test op dag 7.

Buitenlandse patiënten die uit een buitenlandse rode zone komen, voor een raadpleging, hoeven voor hun consultatie of andere ambulante activiteit niet in zelfquarantaine te gaan, maar volgen uiteraard nauwgezet de algemene COVID-19-richtlijnen van UZ Leuven.

Oranje zone

Er gelden geen specifieke richtlijnen voor patiënten die afkomstig zijn van of terugkeren uit een buitenlandse oranje zone.

Wees wel waakzaam en contacteer bij symptomen eerst uw huisarts.

Laatste aanpassing: 22 januari 2021