Pulmonale hypertensie, of PH, is een zeldzame ziekte waarbij de druk in de longbloedvaten toeneemt. Langzaamaan treden er tekens op die wijzen op rechterhartproblemen: felle kortademigheid bij het leveren van een inspanning, wateropstapeling in de onderste ledematen, leverstuwing gepaard gaande met pijn en een toename van het levervolume.

Brochure details

  • Titel: Pulmonale hypertensie
  • Publicatiedatum: 31-08-2004