Ziekte van Pompe

Zeldzame erfelijke spierziekte, waarbij de stofwisseling van glycogeen in de spieren gestoord is. Bij volwassenen presenteert de ziekte zich met toenemende spierzwakte in bovenbenen en -armen en ademhalingsmoeilijkheden. Bij jonge kinderen bestaat een ernstigere aantasting door de ziekte.

Andere benaming: Morbus Pompe - Glycogeenstapelingsziekte type 2 - Pompe, ziekte van

Maak afspraak

Specialisten


Symptomen

De meest voorkomende symptomen van de ziekte van Pompe bij volwassenen zijn:

 • Traag toenemende spierzwakte van de spieren van bovenbenen en bovenarmen
 • Ademhalingsmoeilijkheden, kortademigheid
 • CK stijging in bloed

Risicofactoren en erfelijkheid

De ziekte van Pompe is een zeldzame erfelijke spierziekte, die veroorzaakt wordt door een afwijking in het GAA-gen (alpha-1,4-glucosidase). De aandoening wordt autosomaal recessief overgeërfd.

De ziekte kan beginnen op kinder-, tiener- of op volwassenleeftijd.

Bij narcose bestaat bij spierziekten potentieel gevaar voor het optreden van levensbedreigende maligne hyperthermie. Breng daarom steeds uw anesthesist en chirurg op de hoogte van uw spierziekte. Zo kunnen risicovolle medicamenten tijdens narcose vermeden worden.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Enzymvervangingstherapie (EVT)
  Toedienen van een specifiek enzym via infuus ter vervanging van een defect enzym, dat defect is door een aangeboren fout in het enzym.
 • Kinesitherapie
 • Niet-invasieve beademing

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedafname met CK bepaling
 • Zenuwgeleidingsonderzoek en naald-EMG
 • Erfelijkheidstesten
 • MR-scan van de spieren
  In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio. Alle spieren van het lichaam worden bij dit onderzoek in beeld gebracht.
 • Spierbiopsie
  Stukje spier onder lokale verdoving wegnemen via een kleine insnede. Het stuk spier wordt daarna verder onderzocht.
 • Longfunctietesten
  Reeks van testen om de functionele beperkingen van uw longen in kaart te brengen, zoals spirometrie, diffusie, arteriële punctie, 6 minuten wandeltest...
 • Elektrocardiogram (ECG)
  Filmpje van het hart, meet en registreert de elektrische activiteit van het hart.
 • Holter-ECG
  Elektrische activiteit van het hart gedurende 24 uur registreren met een (compact) draagbaar toestel.
 • Echocardiografie
  Veilig en pijnloos onderzoek om structurele afwijkingen van het hart op te sporen. Door met een stift over de borstkas te bewegen wordt het hart door middel van ultrasone (geluids)golven in beeld gebracht.

Meer informatie

Direct naar


Maak afspraak