Bij COPD vernauwen de luchtwegen alsmaar verder en geleidelijk breekt het longweefsel af. Dat is een traag, maar in principe onomkeerbaar proces.
Bij COPD vernauwen de luchtwegen alsmaar verder en geleidelijk breekt het longweefsel af. Dat is een traag, maar in principe onomkeerbaar proces.

Een rokerslong is een ernstige ziekte. De ziekte is in principe onomkeerbaar en leidt vaak tot sociaal isolement. Toch is een rokerslong een onbekende ziekte. Herken op tijd de symptomen.

Rokerslong, ook wel COPD genoemd

Rokerslong wordt in de medische wereld COPD genoemd, een Engelse afkorting die staat voor chronisch obstructief longlijden.

Hoewel bepaalde mensen gevoeliger zijn dan andere, is langdurig en veel roken in 90% van de gevallen de oorzaak van COPD.

Traag, maar onomkeerbaar

Bij COPD vernauwen de luchtwegen steeds meer. Tegelijk wordt het longweefsel rond de luchtwegen afgebroken. Dat is een traag, maar onomkeerbaar proces.

Beheerst uw leven

COPD heeft een enorme impact op uw leven. Door de kortademigheid gaat u fysieke inspanningen vermijden en komt u minder op straat. Vaak verliest u daardoor geleidelijk aan elk sociaal contact.

Herken symptomen van COPD

  • Kortademigheid bij inspanning 
  • Hoesten
  • Ophoesten van fluimen

Hebt u last van bovenstaande klachten, bent u 40 jaar of ouder, en hebt u gerookt? Neem dan contact op met uw arts. Met een eenvoudige blaastest kan de diagnose van COPD worden vastgesteld en eventueel gestart worden met adequate behandeling. 

Behandeling is mogelijk

De behandeling van COPD is er de laatste tien jaar sterk op vooruitgegaan. Nieuwe en betere inhalatiemedicatie trekt de luchtwegen meer open en zorgt voor een betere controle van de luchtwegontsteking.

U krijgt daardoor meer lucht en uw klachten verminderen.

Weer meer kunnen doen

Het grote gevaar bij COPD is fysieke inactiviteit: inspanningen worden vermeden omdat ze klachten uitlokken. Dit kan worden aangepakt door een respiratoir revalidatieprogramma en training. 

Meer informatie