Idiopathische longfibrose is een zeldzame aandoening waarbij littekenweefsel in de longen de opname van zuurstof bemoeilijkt.
Idiopathische longfibrose is een zeldzame aandoening waarbij littekenweefsel in de longen de opname van zuurstof bemoeilijkt.

Idiopathische longfibrose (IPF) is een zeldzame aandoening waarbij vorming van littekenweefsel in de longen de opname van zuurstof bemoeilijkt. Vroegtijdige detectie is cruciaal: de vorming van het littekenweefsel is immers onomkeerbaar.

Streven naar snellere detectie
Longfibrose is de meest agressieve vorm van interstitieel longlijden. Interstitieel longlijden is eigenlijk een verzamelnaam voor meer dan 200 verschillende ziektebeelden. De symptomen van al die varianten lijken sterk op elkaar: patiënten hoesten, zijn vermoeid en hebben last van kortademigheid die alsmaar ernstiger wordt. 
Idiopathische longfibrose wordt dikwijls laattijdig vastgesteld omdat de klachten eigenlijk weinig typisch zijn. Daar longfibrose onvoldoende bekend is, wordt er door artsen vaak eerst naar andere aandoeningen gezocht. Vroegtijdige detectie is echter cruciaal: de vorming van het littekenweefsel - gezien onomkeerbaar - moet zo spoedig mogelijk worden afgeremd. Sinds kort is er een geneesmiddel op de markt voor idiopathische longfibrose dat in verschillende studies heeft aangetoond de vorming van fibrose te kunnen onderdrukken, mede daarom is tijdige diagnose van uiterste belang.
Multidisciplinair overleg
De diagnose wordt gesteld door een driedaagse opname in het ziekenhuis met als doel een systhematische gegevensverzameling te bekomen. De patiënt wordt uitgebreid ondervraagd en onderzocht. Multidisciplinair overleg is noodzakelijk voor het stellen van de diagnose: longartsen, radiologen en anatoom-pathologen met bijzondere ervaring in longfibrose bekijken alle gegevens uit het dossier en toetsen deze aan mekaar

Symptomen

Longfibrose is de meest agressieve vorm van interstitieel longlijden. Interstitieel longlijden is eigenlijk een verzamelnaam voor meer dan 200 verschillende ziektebeelden. De symptomen van al die varianten lijken sterk op elkaar: patiënten hoesten, zijn vermoeid en hebben last van kortademigheid die alsmaar ernstiger wordt. 

Oorzaak onbekend

De oorzaak van idiopathische longfibrose is niet gekend. Roken kan het risico op de ziekte verhogen en mogelijks is er ook een genetische factor die maakt dat sommige mensen meer gevoelig zijn voor het ontwikkelen van de ziekte.

Vroeg opsporen cruciaal

Idiopathische longfibrose wordt dikwijls laattijdig vastgesteld omdat de klachten eigenlijk weinig typisch zijn. Daar longfibrose onvoldoende bekend is, wordt er door artsen vaak eerst naar andere aandoeningen gezocht. Vroegtijdige detectie is echter cruciaal: de vorming van het littekenweefsel - gezien onomkeerbaar - moet zo spoedig mogelijk worden afgeremd.

Nieuw geneesmiddel onderdrukt vorming fibrose

Sinds kort is er een geneesmiddel op de markt voor idiopathische longfibrose dat in verschillende studies heeft aangetoond de vorming van fibrose te kunnen onderdrukken, mede daarom is tijdige diagnose van uiterste belang.

Multidisciplinair overleg

De diagnose wordt gesteld door een driedaagse opname in het ziekenhuis met als doel een systhematische gegevensverzameling te bekomen. De patiënt wordt uitgebreid ondervraagd en onderzocht.

Multidisciplinair overleg is noodzakelijk voor het stellen van de diagnose: longartsen, radiologen en anatoom-pathologen met bijzondere ervaring in longfibrose bekijken alle gegevens uit het dossier en toetsen deze aan mekaar.

Ervaar zelf wat longfibrose is

Ontdek tijdens de internationale idiopathische longfibroseweek wat longfibrose inhoudt op de infostand