Patiënten kunnen voortaan in UZ Leuven behandeld worden met het nieuwe geneesmiddel pirfenidone. Dit middel werkt in op de vorming van het littekenweefsel.

Wat is idiopathische longfibrose?

Longfibrose is een zeldzame aandoening waarbij de vorming van littekenweefsel in de longen de opname van zuurstof bemoeilijkt. Bij patiënten met idiopathische longfibrose is de oorzaak onbekend.

Snelle diagnose is cruciaal

De gemiddelde overleving nadat de diagnose gesteld is, wordt geschat op tweeënhalf tot drieënhalf jaar. Op het moment van de diagnose is er meestal al onherstelbare schade aan de longen. Dit komt omdat mensen gemiddeld een jaar met hun klachten rondlopen vooraleer de diagnose gesteld wordt.

Nieuwe behandeling

Vorige behandelingen voor idiopathische longfibrose bleken schadelijke neveneffecten te hebben. UZ Leuven zocht daarom naar alternatieven. Enkele beloftevolle geneesmiddelen werden al een tijd getest in klinische studies. Een van die middelen is pirfenidone. Deze medicatie werkt in op de kern van de ziekte: de vorming van littekenweefsel. Dit geneesmiddel heeft elke fase doorlopen, kreeg een goedkeuring van het European Medicines Agency en wordt in België sinds 1 december 2012 terugbetaald.

Meer info

Meer over behandelingen en afspraak maken voor idiopathische longfibrose.