Detectie van karakteristieke translocaties bij lymfomen door middel van PCR

Indicatie

translocatie

lymfomen

biologisch gevolg

t(14;18)/Bcl-2-IgH

Folliculair lymfoom (90%)

Bcl2 ↑

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (20-30%)

t(11;14)/Bcl-1-IgH

Mantelcellymfoom (100%)

Cycline D1 ↑

t(8;14)/cMYC-IgH

Burkitt lymfoom (100%)

cMYC ↑

t(11;18)/API2-MALT

MALT1 lymfoom (20-30%)

*Test wordt uitgevoerd door de dienst Pathologische Ontleedkunde binnen het activiteitencentrum moleculaire diagnostiek (CEMOL).

Uitvoerfrequentie

Dit onderzoek wordt 1 x per week uitgevoerd in het laboratorium.

Antwoordtijd

De tijd tussen de ontvangst van een geschikt staal op de dienst Pathologische Ontleedkunde en een eerste rapportering bedraagt minimaal 10 werkdagen en maximaal 20 werkdagen

Staaltype/soort en minimale hoeveelheid

De test kan op diverse weefsels uitgevoerd worden: lymfeklier, botboorbiopsie, milt, MALT, huid en andere.

Afname instructies en condities

 • Etiket met patiëntgegevens op elk recipiënt, en tijdstip van afname.
 • Bij voorkeur vers of ingevroren materiaal, i.v.m een betere DNA kwaliteit
 • Gefixeerd (gebufferde formaldehyde 4% of B plus) en paraffine-ingebed materiaal is mogelijk, maar omwille van fragmentatie van het DNA minder gunstig.
 • Bouin-gefixeerd weefsel is ongeschikt

Afnameformulier of begeleidende brief

Interne artsen: via elektronische aanvraag

Externe artsen:

Verzending

In geval van interne afname UZLeuven

Gefixeerde stalen: transporteren bij kamertemperatuur
Vers weefsel: transport bij 4°C. Het materiaal dient zo snel mogelijk (ten laatste binnen 2u) na afname op de dienst Pathologische Ontleedkunde aanwezig te zijn. Indien vacuüm verpakt en gekoeld op 4°C kan dit tot max. 48u na afname.

In geval van extern consult

Vers materiaal, gekoeld op 4°C, dient ten laatste binnen 2u na afname op de dienst Pathologische Ontleedkunde aan te komen. Vacuüm verpakt en gekoeld op 4°C tot max 48u na afname.

Weefsel ingevroren bij -80°C moet in vloeibare stikstof/carboglace bewaard en getransporteerd worden. Indien enkel paraffine-ingebed materiaal beschikbaar, gelieve representatieve paraffineblok op te sturen, vergezeld van bijhorende HE coupe en relevante immunohistochemische kleuringen.

U vindt algemene informatie in de rubriek “staal verzenden

Methode

DNA wordt geïsoleerd uit een weefselstaal (bij voorkeur vers ingevroren) en de kwaliteit van het geïsoleerde DNA wordt gecontroleerd.

 • Folliculair lymfoom: translocatie t(14;18)(q32;q21) Bcl2-IgH
  De translocatie wordt aangetoond m.b.v. een translocatie-specifieke PCR. Genherschikkingen met breekpunten in MBR en mcr van BCL2 worden aangetoond.
 • Mantelcellymfoom: translocatie t(11;14) (Bcl1-IgH)
  De translocatie wordt aangetoond m.b.v. een translocatie-specifieke PCR. Genherschikkingen met breekpunten in MTC van BCL1 worden aangetoond.
 • Burkitt lymfoom: translocatie t(8;14) (cMYC-IgH)
  De translocatie wordt aangetoond m.b.v. een translocatie-specifieke PCR.
 • MALT lymfoom: translocatie t(11;18)
  De translocatie wordt aangetoond m.b.v. een translocatie-specifieke real-time PCR.

Policy

De dienst Pathologische Ontleedkunde streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening, waarbij de patiënt centraal staat.
Om een optimale technische verwerking en diagnostiek te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de stalen op een correcte manier worden geïdentificeerd, bewaard en getransporteerd en bovendien vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.
Indien de richtlijnen in de staalafname instructie niet worden nageleefd, wordt er contact opgenomen met de aanvragende arts of wordt er een melding gemaakt in het verslag. In deze gevallen kan de doorstroomtijd verlengd zijn.

Opmerkingen

Het gebruik van Bouin is niet compatibel met verder genetisch onderzoek.
Indien het aangeleverde materiaal niet voldoet wordt de aanvragende arts verwittigd.
Indien dit een afgedrukt formulier is, controleer http://www.uzleuven.be/pathologische-ontleedkunde/staalafnames voor recentste versie.

Huidige versie PO-AL025-WW30-M02

Laatste aanpassing: 5 februari 2020