Vraag een pastor

Vraag een pastor

Pastorale aanwezigheid

De pastorale dienst heeft een permanentiesysteem. Dag en nacht is een pastor bereikbaar.

Aan elke eenheid in UZ Leuven (op campus Gasthuisberg, Sint-Rafaël en Pellenberg) is een pastor verbonden.

De pastors zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, of ze nu kerkelijk zijn of niet, gelovig of niet. De pastors behoren zelf tot de katholieke traditie, maar staan open voor alle mensen die op zoek zijn naar zingeving. U hoeft niet katholiek te zijn om een beroep te doen op een pastor.

Ook als u op consultatie komt of behandeld wordt in de dagkliniek, kunt u een verpleegkundige vragen om een pastor te contacteren.

Gesprek

Ervaringen die u diep raken zijn niet altijd even gemakkelijk te delen met de mensen die dicht bij u staan. In het ziekenhuis zijn er pastors die in veiligheid en vertrouwen willen luisteren naar wat u bezighoudt. Een gesprek met een pastor kan zinnig zijn:

 • bij een ingrijpende beslissing
 • vlak voor een operatie of een behandeling
 • na een 'slecht nieuws' gesprek
 • als je opgenomen bent terwijl een geliefd iemand thuis begraven wordt
 • als het je allemaal wat teveel wordt
 • als je vragen hebt over God of je eigen geloofsbeleving
 • als de overgang naar een ander verblijf groot is
 • bij een lange revalidatie, ...

Communie

Op campus Gasthuisberg wordt tijdens de week en op zondag communie gebracht bij wie dit wenst. U geeft uw wens door via de verpleegkundige of logistieke medewerker op uw afdeling.
Op campus Pellenberg kunt u op dinsdag en donderdag vanaf 10 u. communie op de kamer ontvangen.

Op zondag wordt er communie uitgereikt tussen 10 en 12 uur op beide campussen. Als u op zondag op de kamer communie wenst te ontvangen, geeft u dat ook best door via de verpleegkundige. Of u kunt, tijdens kantooruren, zelf de pastorale dienst contacteren met intern telefoonnummer 48620.

Sacramenten en rituelen

Ook voor gebed, sacramenten of rituelen zijn pastors beschikbaar. Er zijn tal van momenten waarop u nood kan hebben aan een pastor:

 • als uw kindje ziek is en u denkt aan een doop
 • als u een ritueel wenst dat wat onuitspreekbaar is aanwezig stelt
 • als u de ziekenzalving of ziekenzegen wilt ontvangen op uw kamer
 • als u de communie wilt ontvangen
 • als u een gesprek wilt hebben dat de weg kan openen naar vergeving of verzoening
 • als u afscheid wilt nemen van een geliefd persoon

Afscheid nemen in het mortuarium

Als een dierbare overleden is, kunt u hem of haar in het mortuarium gaan groeten. Daarbij kunt u een pastor vragen om samen afscheid te nemen, voor ondersteuning, voor een gebed of voor een afscheidsritueel.

Gedicht

Dacht je dat al het grootse leven,
dat hier op aarde heeft geleefd,
ineens totaal is afgeschreven,
ineens geen enkel nut meer heeft?

Dat alle liefde die zij gaven,
hun wijsheid of hun droefenis
onder de aarde ligt begraven
en dat daar niets van over is?

Ze leven verder en ze slapen,
niet één moment, geen enk’le stond,
Hij heeft de mensen niet geschapen
om op te bergen in de grond
.

Toon Hermans