Offerfeest

Van 9 tot 13 juli vieren moslims het Offerfeest. Tijdens dit feest herdenken ze Abrahams bereidheid zijn zoon te offeren. Uiteindelijk zond God hem een schaap dat de plaats innam van zijn zoon op het altaar. Enkele medewerkers getuigen hier over hoe zij het feest vieren en wat het voor hen betekent.

Sorry, dit evenement is afgelopen.

Praktisch

9 juli - 13 juli 2022 00:00 - 23:59 Afgelopen

Jamila, verpleegkundige in het operatiekwartier

Wat betekent het Offerfeest voor jou en hoe vier je dit?

Het Offerfeest betekent voor mij samen zijn met mijn familie en stilstaan bij minderbedeelden. Ik vier dit samen met mijn familie. Ik kies er de laatste jaren voor om het dier dat ik offer volledig weg te schenken aan een familie, die zich geen vlees kan veroorloven.
Normaal is het de bedoeling dat het geofferde dier in drie delen wordt verdeeld: een deel voor de armen, een deel verdelen voor de familie en het resterende deel wordt opgegeten tijdens het feest.
Wij kunnen elke dag vlees eten. Maar voor heel wat gezinnen is vlees eten een luxe en helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik sta er als Moslim bij stil om Allah mijn dankbaarheid te tonen voor het slachten van het dier. We gedenken ook dat onze profeet Ibrahim bereid was om zijn zoon op te offeren voor Allah. De profeet Ibrahim toont ons zo het belang van nederigheid.

Wat wens je patiënten in ons ziekenhuis toe op dit bijzondere feest?

Ik wens hen een fijne, gelukkige en gezegende feestdag toe. Of zoals we het in het Arabisch zeggen: Eid Mubarak!
De zieke patiënten wens ik een spoedig herstel toe en zeg ik Allah I Shafiek , dit is een uitspraak in het Arabisch om hoop op genezing door Allah uit te spreken.

Saif, arts-specialist in opleiding

Wat betekent het Offerfeest voor jou en hoe vier je dit?

Voor mij is het Offerfeest zowel een religieuze als een culturele aangelegenheid. Een feest dat drie dagen duurt, waarbij de relatie tussen God en de mens naar voren wordt gebracht en wordt benadrukt.
Anderzijds is het ook een moment dat mensen bij elkaar brengt. Het is een tevens een belangrijk familiemoment, ik ben dan ook van plan mijn ouders te bezoeken.

Wat wens je patiënten in ons ziekenhuis toe op dit bijzondere feest?

Ik wens hen een voorspoedig herstel. Verder hoop ik dat iedereen hier in ons ziekenhuis liefde en broederschap mag ervaren.

Latefa, medewerker dienst radiologie

Wat betekent het Offerfeest voor jou en hoe vier je dit?

Het is een feest van vreugde, verzoening en aandacht voor armen in de samenleving. Zelf neem ik op de dag van het offerfeest altijd vrij.
´s Morgens bezoek ik samen met mijn man en kinderen de moskee. Na het gebed begroet en feliciteer ik iedereen.
Na het bezoek aan de moskee hebben wij als gezin een gezamenlijk ontbijt en schuiven er familieleden aan. Na het ontbijt ga ik samen met mijn man en kinderen langs bij oudere familieleden om met hen wat te drinken en te snoepen.
Het Offerfeest draait rond vergeving. Moslims nemen de tijd om de mensen die hen onrecht hebben aangedaan, vergeving te schenken. Ze hebben ook extra aandacht voor armen, minderbedeelden en de familiebanden worden opnieuw aangehaald. Zo kiezen mijn zussen en ik elk jaar om voor het offerfeest, een goed doel om te steunen. Dit jaar hebben we gekozen voor vzw Kiddo’s. Deze organisatie verleent hulp en steun aan mensen die door omstandigheden in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Dit gaat om materiële hulp, zoals gratis kleding, babyvoeding en verzorgingsproducten en het kunnen lenen van schoolmateriaal.

Wat wens je patiënten in ons ziekenhuis toe op dit bijzondere feest?

Aan mensen die in het ziekenhuis liggen of eenzaam zijn, wordt in die periode een bezoekje gebracht. Ik hoop van harte dat patiënten dit offerfeest bezoek mogen ontvangen van hun familieleden. Dat ze het gevoel krijgen dat ze zeker niet vergeten worden.
Tenslotte wens ik iedereen een fijn offerfeest! Tegen iedereen die met mij het offerfeest viert, zeg ik: Taqabbal Allahu minna wa minkoum (Moge Allah onze goede daden accepteren).

Maha, medewerker laboratoriumgeneeskunde

Wat betekent het Offerfeest voor jou en hoe vier je dit?

Elk feest dat wij vieren, geeft de mensheid een les. Het offerfeest herinnert ons eraan dat wij moslims alle vertrouwen in God moeten hebben, in welke situatie je je ook bevindt. We geloven erin dat alles uiteindelijk tot een goed einde zal komen.
We komen op deze dagen samen met onze familie en eten samen van het geofferde dier. Het grootste deel verdelen we aan de buren, vrienden en armen mensen.
Ik zelf stuur geld op naar een erkende vereniging, die het het dier voor mij slachten en het verdelen onder mensen die er nood aan hebben.

Wat wens je patiënten in ons ziekenhuis toe op dit bijzondere feest?

Ik wens iedereen het beste toe. Voor alle patiënten, vergeet zeker niet dat het goede en het slechte dat we meemaken een beproeving is van God. Degene die alle vertrouwen in God hebben, zullen beloond worden.
Ook wil ik alle medewerkers van harte bedanken voor hun inzet op deze en alle andere dagen.
Eid Moebarak!, of ook wel: een fijn offerfeest!

Sevgi, vroedvrouw op bevallingskwartier

Wat betekent het Offerfeest voor jou en hoe vier je dit?

Familie staat centraal tijdens dit feest, daarom vier ik het ook samen met hen. 's Morgens gaan de mannen naar de moskee om te bidden en bereiden de vrouwen een uitgebreid ontbijt voor.
Nadien wordt er samen gegeten en krijgen de kinderen cadeautjes. We maken er gezellige dagen van.
Normaal wordt er een dier geslacht, maar onze familie doneert geld opdat andere, minderbedeelde families, dit kunnen doen.

Wat wens je patiënten in ons ziekenhuis toe op dit bijzondere feest?

Ik hoop dat ze bezoek mogen krijgen van familie, omdat dit voor mij de essentie is van het Offerfeest.

Laatste aanpassing: 12 juli 2022