Helpende handen brengen een patiënt tot in de kapel
Helpende handen brengen een patiënt tot in de kapel

De pastorale dienst van UZ Leuven kan rekenen op de hulp van vele vrijwilligers. Sommigen zetten zich in om folders met informatie over het pastorale aanbod bij de patiënten op de kamer te bezorgen. Anderen delen communie op zondag. Nog anderen staan in voor het vervoer van patiënten van en naar de kapel voor de viering. De meeste zondagen komt er telkens een ander koor de viering opluisteren. Deze gelegenheidskoren komen soms van ver in Vlaanderen! Enthousiaste mensen betekenen een echte meerwaarde voor de patiënten.

Getuigenis vanuit vrijwilligers patiëntenvervoer

"Mevr. Peeters, blauwe pijl, E640 kamer 62 bed 2, 4de verdiep ophalen met rolstoel".
Deze informatie staat op de klever die we elke zondag of feestdag meenemen naar de kamers op de verschillende afdelingen om een patiënt op te halen voor de viering in de kapel, dit kan zowel met rolstoel als met het bed.
De patiënten kijken uit naar onze komst want ze hebben zich via de verpleging opgegeven om naar de viering te komen.

Voor vele oudere personen is dit een gelegenheid om nog eens een viering bij te wonen omdat het in hun thuismilieu vaak niet meer mogelijk is. Zij zijn ons dan ook heel dankbaar voor onze inzet op zondagvoormiddag.

Dankviering

Tijdens onze weg naar de kapel komen we tot een gesprek indien de patiënt er behoefte aan heeft. Zij vertellen over hun thuis, hun familie soms over hun ziekte en wij zijn een luisterend oor.
Zo vertelde een dame dat ze geopereerd was aan haar knie op de dag van haar verjaardag. Ze zou deze dag goed kunnen onthouden.
Een koppel waarvan de echtgenote was gehospitaliseerd, werd gehaald voor de viering. De man vertelde dat de viering voor hen “een dankviering” zou zijn omdat ze die dag 60 jaar getrouwd waren.

Tijdens de viering zijn we aanwezig voor een glaasje water of een extra kussen. Een verpleegkundige staat ons dan ook steeds bij.

Na de viering kunnen we samen nog een kaarsje aansteken bij het Mariabeeld.
Daarna brengen we de patiënten terug naar hun kamer en ze zijn heel blij dat ze zo’n mooie verzorgde viering hebben kunnen bijwonen, zowel de teksten als de muziek spreekt hen aan.
Enkele uit onze groep zijn ook regelmatig koster of zorgen voor de muziek tijdens de viering.

Na onze taak drinken we samen nog iets in de cafetaria om iedereen de gelegenheid te geven iets te melden wat eventueel misgelopen is maar ook voor een gezellige babbel.
Een aantal zondagen per jaar wordt het vervoer overgenomen door de leerlingen uit twee Leuvense scholen.

De meeste patiënten komen slechts een of enkele malen naar de viering, anderen blijven een langere periode of soms komen ze meermaals terug. Het is voor hen dan fijn om een bekend, vertrouwd, gezicht terug te zien.

De patiënt gaat voor

Als verantwoordelijke, samen met Jos, zorgen wij ervoor dat er elke zondag voldoende vrijwilligers aanwezig zijn. Vooral op de grote feestdagen doen we een beroep op een inzet van een groot aantal vrijwilligers omdat er dan meer patiënten naar de kapel komen.
Ook vormen wij de schakel tussen de vrijwilligers enerzijds en de pastors en de pastorale dienst anderzijds.
Onze groep bestaat uit 15 personen.

Onze inzet voor de patiënt gaat op elk moment boven alles.
We beschouwen dit engagement niet als een opgave maar als een deugddoende inzet waar we veel dankbaarheid voor in de plaats mogen ontvangen.

Wilt u ook vrijwilliger worden?

Toekomstige vrijwilligers van UZ Leuven hebben altijd eerst een gesprek met een van de coördinatoren voor het vrijwilligerswerk. Ook een kennismakend gesprek met een pastor kan.

Contacteer de pastorale dienst:
via het secretariaat, bel 016 34 86 20
via het contactformulier

Contacteer de dienst vrijwilligerswerk:
via tel. 016 34 86 20
of mail vrijwilligerswerk