Specialisten per discipline

Vind een specialist via discipline.

 

Artsen op naam

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Centrale aansprakelijkheid – verzekeringsstatus zorgverleners

De aansprakelijkheid voor de naleving van de rechten van de patiënt door beroepsbeoefenaars (arts-specialisten, verpleegkundigen, …) ligt bij UZ Leuven (centrale ziekenhuisaansprakelijkheid). Alle beroepsbeoefenaars die handelen in opdracht van UZ Leuven, zijn verzekerd via de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het ziekenhuis. Als u meer informatie wenst over de rechtsverhouding tussen een bepaalde beroepsbeoefenaar en UZ Leuven, kan u contact opnemen via de ombudsdienst.