Dagindeling

De dag begint om 7.15 uur

  • 7.30 - 8.30 uur: ontbijt
  • 8.30 - 11.30 uur: verzorging en onderzoeken
  • 11.30 - 12.30 uur: middagmaal
  • 12.30 - 17 uur: verzorging en onderzoeken
  • 17 - 18 uur: avondmaal

Er wordt stilte gevraagd na 22 uur.

Geplande onderzoeken

Hoewel onderzoeken op bapaalde uren gepland zijn, lopen de wachttijden soms langer uit dan verwacht. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk verder te helpen, maar vragen uw begrip voor mogelijke vertraging.

Afdeling verlaten

Overleg vooraf met de verpleegkundige als u van plan bent de afdeling te verlaten, zelfs al is het maar even. Zo komen geplande onderzoeken of behandelingen niet in het gedrang en weet men altijd waar u bent als iemand u nodig heeft.

Het ziekenhuisgebouw verlaten kan enkel na overleg met uw behandelende arts.

Weekendregeling

In sommige gevallen kunt u tijdens het weekend tijdelijk het ziekenhuis verlaten. Dat kan alleen als uw gezondheidstoestand en behandeling het toelaten. Concrete afspraken over wanneer u het ziekenhuis verlaat en wanneer u terug verwacht wordt, worden altijd samen met uw arts gemaakt. Hulpmateriaal voor het weekend (looprekje, krukken enzovoort) kunt u lenen in het ziekenhuis. Ook de medicijnen die u moet innemen, krijgt u mee bij vertrek. Uw verpleegkundige geeft u graag meer info.