Opleidingsmateriaal COVID-19

UZ Leuven stelt al zijn opleidingsmateriaal over COVID-19 gratis ter beschikking van andere ziekenhuizen en zorginstellingen.

Disclaimer

UZ Leuven stelt het opleidingsmateriaal gratis ter beschikking van andere ziekenhuizen en zorginstellingen. Dit opleidingsmateriaal werd met de nodige zorg opgesteld, dit sluit niet uit dat hij onvolkomenheden kan bevatten. Het interne opleidingsmateriaal kan elementen bevatten die specifiek zijn voor UZ Leuven. De inhoud van deze opleidingen is mogelijk niet volledig van toepassing in andere ziekenhuizen. UZ Leuven benadrukt dat dit opleidingsmateriaal een louter informatief karakter heeft en het de verantwoordelijkheid van het individuele ziekenhuis en de individuele zorgverlener blijft om zelf correcte zorgverlening toe te passen. Het gebruik van dit opleidingsmateriaal kan dan ook in geen geval een gedeelde verantwoordelijkheid of enige vorm van aansprakelijkheid van UZ Leuven impliceren.                          

UZ Leuven, noch de auteurs van het opleidingsmateriaal, noch de medewerkers van UZ Leuven of de KU Leuven kunnen door derden aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade bij wie dan ook naar aanleiding van het ter kennis nemen, toepassen of aanwenden van de in het opleidingsmateriaal voorkomende informatie en eventuele verwijzingen.

Gebruikers buiten UZ Leuven dienen er rekening mee te houden dat dit opleidingsmateriaal gemaakt is voor UZ Leuven en dat deze regelmatig intern kan worden geüpdated. UZ Leuven kan dergelijke updates eveneens ter beschikking stellen van andere ziekenhuizen, maar draagt hiertoe uiteraard geen enkele verplichting en verantwoordelijkheid. Ook in dit verband, kan er dan ook geen enkele gedeelde verantwoordelijkheid noch enige vorm van aansprakelijkheid van UZ Leuven ontstaan wanneer een update of wijziging niet werd gedeeld.  

Laatste aanpassing: 27 maart 2020