Oogziekte van Graves

Graves orbitopathie

De ziekte van Graves is een ontstekingsziekte veroorzaakt door het eigen afweersysteem (auto-immuunziekte), waarbij de schildklier overactief is.

Bij Graves orbitopathie of de oogziekte van Graves situeert de ontsteking zich ter hoogte van de weefsels van de oogkas. Zo verhindert de ontsteking de normale functie. Klinisch relevante Graves orbitopathie komt voor bij 20 tot 30 procent van de patiënten met de ziekte van Graves.

Symptomen

Mogelijke symptomen van de oogziekte van Graves:

  • ooglidzwelling
  • uitpuilende ogen
  • grote ogen
  • dubbelzien
  • tranen
  • lichtschuwheid
  • pijn of druk rond de ogen

De oogziekte van Graves kan in 3 tot 5 procent van de gevallen ook de oogzenuw aantasten. Dat kan leiden tot:

  • verminderd zicht
  • verstoord gezichtsveld
  • gedaald kleurenzicht

Het hoornvlies droogt uit omdat de ogen niet goed sluiten.

Oorzaken en risicofactoren

De oorzaak van de ziekte van Graves en Graves orbitopathie is niet helemaal gekend. Wel zijn er risicofactoren omschreven die de kans op de ziekte vergroten.

Geslacht

Vrouwen hebben meer kans op het krijgen van de ziekte van Graves en Graves orbitopathie.

Leeftijd

Graves orbitopathie komt vooral voor rond de leeftijd van 40 tot 50 jaar.

Andere aandoeningen

Als u een andere auto-immuunziekte hebt, is de kans groter dat u de ziekte van Graves ontwikkelt.

Familie

Als een familielid lijdt aan Graves, is de kans groter dat u zelf de ziekte van Graves ontwikkelt.

Roken

Roken heeft een negatieve invloed op het ziekteverloop. Rookstop is absoluut noodzakelijk.

Stress

Stress is een uitlokkende factor.

Behandeling

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste behandelingen voor de oogziekte van Graves. Uw behandelende arts bespreekt samen met u de mogelijke behandelingen specifiek voor uw aandoening. 

Wilt u stoppen met roken? Of bent u al gestopt, maar vreest opnieuw te beginnen? Volg dan het rookstopprograma.

Bij geklemde oogzenuw

In zeldzame gevallen komt de oogzenuw geklemd te zitten door een zwelling in de oogkas. In dat geval is een dringende opname nodig, waarbij u via een infuus cortisone krijgt toegediend, gevolgd door bestraling en eventueel een chirurgische orbitadecompressie.

Laatste aanpassing: 24 februari 2021