Werelddag van het Zicht
Werelddag van het Zicht

Wereldwijd zijn er 39 miljoen blinden en 246 miljoen slechtzienden, en hun aantal neemt elk jaar toe. Slechtziendheid kan vaak vermeden of verminderd worden mits tijdige diagnose en behandeling.

Slechtziendheid kan vaak vermeden of verminderd worden

Oogaandoeningen hebben vaak een sluipend verloop en worden door de patiënt pas opgemerkt in een later stadium, met de mogelijkheid op blijvende daling van het zicht. Hierdoor daalt hun zelfstandigheid en levenskwaliteit. Goed zicht draagt immers in belangrijke mate bij tot de kwaliteit van je leven. Een visuele beperking kan je job in gevaar brengen en tot financiële problemen leiden. Patiënten met een oogaandoening in een gevorderd stadium zijn meer hulpbehoevend en hebben een grotere kans op ongevallen en depressie.

Door het tijdig opsporen van oogaandoeningen kan slechtziendheid voorkomen of beperkt worden. Dit komt in de eerste plaats de patiënt ten goede maar kan ook de gezondheidszorg geld besparen. Bij 80 procent van de mensen met een oogaandoening kan slechtziendheid verminderd of vermeden worden mits tijdige diagnose en behandeling.

Werelddag van het Zicht

Op 9 oktober organiseert de dienst oogziekten een infostand. Hier kunnen bezoekers meer informatie krijgen over de meest voorkomende oogaandoeningen zoals cataract, glaucoom, netvliesaandoeningen, diabetische retinopathie...

Aansluitend is er de mogelijkheid om een oogonderzoek te laten uitvoeren door artsen en medewerkers van de dienst oogziekten. Zo kunt u een foto laten maken van uw netvlies, uw oogdruk laten meten en naar uw ooglens laten kijken voor tekenen van cataract. De apparatuur om deze aandoeningen op te sporen zal gratis ter beschikking gesteld worden.

Praktisch

Infostand op donderdag 9 oktober 2014, van 11 tot 16 uur, UZ Leuven, campus St.-Pieter, ontvangsthal, Brusselsestraat 69, 3000 Leuven.

Meer informatie