Hebt u de vorig beschreven behandelingschema’s gedurende 40 weken (ongeveer negen maanden) gevolgd, dan zal er overgeschakeld worden naar een onderhoudsfase met één enkel basismedicijn (ofwel Methotrexaat ofwel Arava). Dit gebeurt enkel als de activiteit van de ziekte het toelaat.

Zolang de ziekteactiviteit voldoende onder controle blijft zal uw verdere behandeling uit deze ene basisbehandeling bestaan.  Wanneer er zich tijdens deze periode opflakkeringen van de ziekte voordoen, heeft uw behandelende arts de mogelijkheid om uw therapie naar goeddunken aan te passen.

Gesprek patiënt arts