Over Cyztra

Project Cyztra

Deze site wil u duidelijke en betrouwbare informatie bieden over de behandeling van kanker met antihormoontherapie, chemotherapie, immuuntherapie of een oncologische behandeling in de vorm van capsules of tabletten. Hiervoor werken we samen met alle oncologische diensten en het Leuven Kankerinstituut.

Doelstellingen

Om de kwaliteit van educatie over medicamenteuze oncologische behandeling te verhogen worden volgende doelstellingen voor ogen gehouden:

 • Elke patiënt heeft recht op informatie over zijn behandeling.
 • Elke patiënt heeft recht op gerichte (specifieke) informatie over de behandeling.
 • Cyztra voorziet daartoe de de gids, een informatiebrochure met algemene en behandelingsspecifieke informatie en een symptoomdagboek/ app symptoomlast.
 • De mondelinge educatie door de zorgverlener is daarbij van het grootste belang.
 • Het uitgangspunt voor patiënteneducatie over oncologische behandeling is de informatiebehoefte van de patiënt.
 • Eveneens bewaakt de zorgverlener noodzakelijk te bespreken items, de minimale leerdoelen.
 • Patiënteneducatie over chemotherapie vindt plaats, idealiter vóór de start van de oncologische behandeling, alleszins voor het ontslag
 • Educatie over oncologische behandeling gebeurt doorheen heel het behandeltraject.
 • Educatie wordt gegeven door een informatieverstrekker met kennis van zaken

Vragen of feedback

Voor informatie over aandoeningen en advies rond behandelingsmogelijkheden en/of voor informatie over de ondersteunende behandeling van nevenwerkingen door een behandeling, raden wij u aan contact op te nemen met uw behandelend arts.

  Laatste aanpassing: 24 november 2022