Doorheen jaren van onderzoek werden verschillende types van maagchirurgie ontwikkeld om ernstig obese mensen te helpen veel te vermageren. De gastric bypass is duidelijk de meest gebruikte chirurgische techniek. Ook andere technieken hebben hun plaats bij welbepaalde indicaties.

Met gelijk welk type maagchirurgie zal u een groot gewichtsverlies kunnen bereiken tijdens de eerste 6 tot 12 maanden na de ingreep. Daarna vertraagt de vermagering of is er een kleine gewichtstoename. Bij 1 op 5 van de patiënten merken we, om verschillende redenen, een te klein gewichtsverlies of zelfs opnieuw te grote gewichtstoename, meestal tengevolge van verslechterende eetgewoontes en gebrek aan beweging.

Mogelijke complicaties van maagchirurgie bij obesitas

Op korte termijn

 • Wondinfecties
 • Lekkage
 • Ademhalingsproblemen door longembolie of longontsteking
 • bloedingen
 • overlijden (8/1000 van de patiënten)

Op lange termijn

 • Stenose
 • Obstructie
 • Galstenen
 • Inadequate dumping
 • Dunne darm blokkage waarvoor kleine operatie vereist is
 • Maagzweren

Er kunnen ook bijwerkingen optreden die verdwijnen na verloop van tijd :

 • Haaruitval (is tijdelijk de eerste 6 maanden)
 • Vermoeidheid (tot 4-5 maanden na de ingreep)
 • Grotere irriteerbaarheid
 • Vergeet ook niet dat uw anticonceptiepil minder goed kan werken

De psychische impact van de grote vermagering door middel van maagchirurgie kan erg groot zijn en onverwacht. Heel wat mensen hebben moeite om zich aan te passen. Onze psycholoog kan u daarbij ondersteunen.

Types chirurgie bij obesitas

Elk type van maagoperatie heeft eigen kenmerken : Een overzicht