Dat levensstijl (voeding, beweging) belangrijke factoren zijn, staat al geruime tijd vast. Er werden ondertussen ook al genen aangeduid die gelinkt kunnen worden met obesitas (het zg FTO-gen rs9939609).

Dit is een wetenschappelijk interessante bevinding, maar de vraag is toch wel of dit relevant is voor de behandeling van overgewicht en obesitas. In een recent artikel gepubliceerd in het British medical journal, maakten onderzoekers een overzicht van studies die onderzochten of mensen met het bewuste obesitasgen anders reageren op gewichtsbehandeling in vergelijking met mensen zonder dat gen.

Aan de hand van 8 RCT’s  waaraan in totaal 9563 personen deelnamen, bleek dat een gewichtsbehandeling op basis van voeding, fysieke activiteit, en obesitasmedicatie evenveel resultaat had in beide groepen. Dus ook al heeft een obese persoon het ‘obesitas-gen’, dan nog zal de behandeling best bestaan uit levensstijlaanpassingen en obesitasmedicatie.