Referentie: 1822

Solliciteren vóór: 1/05/2019

Situering

De Dienst Kindergeneeskunde van UZ Leuven is een vooraanstaand academisch tertiair zorgcentrum voor alle pediatrische disciplines en vervult daarnaast tevens een belangrijke rol op het gebied van innovatief onderzoek en van onderwijs/opleiding.  De eenheid pediatrische metabole ziekten bestaat uit een multidisciplinair team en heeft een jarenlange traditie van uitmuntendheid zowel wat onderzoek als wat klinische zorg betreft.  Binnen de Dienst Kindergeneeskunde werkt deze eenheid nauw samen met een aantal gevestigde disciplines,  onder andere neurologie, gastro-enterologie en hepatologie, nefrologie, pneumologie, cardiologie, endocrinologie, hematologie & oncologie. De eenheid onderhoudt ook nauwe banden met de dienst neonatologie, de Pediatrische Intensieve Zorgen Eenheid, het Centrum Menselijke Erfelijkheid en het laboratorium voor metabole ziekten. Samen met het Centrum voor Metabole Ziekten voor Volwassenen, is dit het grootste Centrum voor Metabole Ziekten van België.

Wat je functie inhoudt

Deze functie omvat drie voorname aspecten:

  • Klinische zorg: De best mogelijke academische klinische zorg bieden aan kinderen met metabole ziekten. U zult worden bijgestaan door een sterk multidisciplinair team van ervaren paramedici (diëtisten, psychologen, een kinesitherapeut, een sociaal assistent en verpleegkundig specialisten), die onder uw leiding zullen werken.
  • Klinisch wetenschappelijk onderzoek: U beschikt over een solide wetenschappelijke achtergrond en hebt de ambitie om nieuwe medische behandelingen te ontwikkelen of nieuwe ziekten of ziektemechanismen te ontdekken door translationeel en klinisch wetenschappelijk onderzoek over metabole ziekten.
  • Onderwijs en Opleiding: U bent bereid om opleiding te geven aan studenten geneeskunde en aan stagiairs in kindergeneeskunde, en desgevallend ook aan doctoraatsstudenten.

Deskundigheidsprofiel:

Het medisch staflid van de Dienst Kindergeneeskunde moet op een kwaliteitsgerichte en innovatieve manier uitstekende klinische zorg kunnen verstrekken. Hij/zij moet veel belang hechten aan interdisciplinaire samenwerking, constructieve professionele relaties opbouwen en blijk geven van goede communicatievaardigheden. Op het gebied van people management, moet hij/zij in staat zijn de teamleden te inspireren en hen te helpen bij hun continue beroepsmatige ontwikkeling.

Wat wij vragen

  • U hebt een diploma van arts gespecialiseerd in Kindergeneeskunde, pediatrische metabole ziekten of pediatrische neurologie, dat erkend is in België/de Europese Unie. Het aanstellingsniveau zal worden bepaald op basis van de klinische expertise, de ervaring en uw curriculum vitae. Eerder/Bestaand onderzoek en academische lesopdrachten zullen ook een beduidende invloed hebben op het beoordelingsproces.
  • Internationale ervaring is een pluspunt.
  • Gezien de klinische verantwoordelijkheden die met de functie gepaard gaan, is de kennis van het Nederlands van essentieel belang (minstens niveau 4/ ERK niveau B1 binnen de 3 maanden na de aanstelling).
  • Deze exclusieve voltijdse aanstelling aan UZ Leuven kan eveneens een academische aanstelling door de KU Leuven omvatten na de verdediging van een doctoraatsthesis.

Wat wij bieden

  • Een uitdagende functie in een boeiende en complexe ziekenhuisorganisatie met veel verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak.
  • Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen.

Interesse?

Indien u interesse hebt om voor deze functie te solliciteren, stuur dan uw sollicitatiebrief en uw curriculum vitae vóór 1 mei 2019, met vermelding van het referentienummer van de vacature, naar  UZ Leuven, Algemene Directie, ter attentie van Prof. Dr. G. Van Assche, Medisch Directeur , gert.vanassche@uzleuven.be  en Prof. Dr. G. Buyse, Diensthoofd Kindergeneeskunde, gunnar.buyse@uzleuven.be  en van Prof. Dr. P. Witters, Centrum voor Metabole Ziekten, peter.witters@uzleuven.be , of per brief naar  Herestraat 49, 3000 Leuven, België.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof. Dr. P. Witters, peter.witters@uzleuven.be .