Lees de tekstversie

UZ Leuven en KU Leuven hebben samen de ambitie om te bouwen aan de Health Sciences Campus Gasthuisberg. De nieuwe campus Gasthuisberg heeft de vorm van een hart. Net zoals een hart telt de campus 4 kamers. Deze staan voor onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg, en een kamer die de stedelijke functie symboliseert. Kortom, het hart als symbool voor het beginsel van de campus: de zorg voor de mens.

Campus Gasthuisberg is een stad die leeft, een stad die voortdurend in beweging is. Naast auditoria, labo's en ziekenhuisfuncties, is er ook aandacht voor activiteiten om het campusleven aangenaam te maken. Met een doordachte invulling kan de huidige infrastructuur binnen de ringweg worden uitgebreid. De bestaande kernen worden optimaal verdicht, met aandacht voor de open ruimten.

Gasthuisberg is meer dan alleen grijs beton. De parken, de vijvers, kortom al het groen aan de rand van de ring, bieden samen met de patio's en groendaken de noodzakelijke rustpunten. Ze zorgen voor licht en ruimte, en vormen de groene long van campus Gasthuisberg. Ze zijn letterlijk ademruimten waar patiënten, bezoekers, medewerkers en onderzoekers elkaar ontmoeten.

De campus garandeert mobiliteit voor iedereen. Er komen fietsroutes en fietsenstallingen, ondergrondse parkings voor auto's, bushavens voor openbaar vervoer, toegangen voor hulpdiensten en loskades voor vrachtverkeer.

De bestaande bezoekersgang vormt de horizontale as doorheen de campus. De nieuwe verticale as vormt de link tussen de bestaande en nieuwe gebouwen, en verbindt patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs met elkaar. Samen vormen ze het assenkruis. Een netwerk van straten en pleinen stroomlijnt het verkeer van patiënten, bezoekers en goederen.

De campus is makkelijk bereikbaar via de bestaande rotonde met het teken aan de Leuvense stadsring, en een rotonde langs een nieuw verkeersknooppunt bij de E314.

Door het optrekken van verschillende gebouwen in het onderzoeks- en ziekenhuiskwadrant onstaat de verticale as. Het wordt een overdekte straat. Centraal hierop bevindt zich de nieuwe inkomhal. Dankzij duidelijke herkenningspunten vindt iedereen vlot de weg naar zijn bestemming.

De Health Sciences Campus Gasthuisberg bouwt met een doordachte visie. Elk van de vier kwadranten onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg en stedelijke functies verwezenlijken hun eigen opdracht in synergie met elkaar.

De biomedische wetenschappen en de gezondheidszorg hebben de voorbije decennia grote vooruitgang geboekt. Wetenschappelijk onderzoek vormde telkens de basis. In een hoogtechnologische omgeving, geconcentreerd in het eerste kwadrant, kunnen onderzoekers aan de slag. De eerste realisaties zijn het gebouw voor biotechnologie en een nieuw animalium. Ruim 5.000 universitairen en hogeschoolstudenten zullen hier een opleiding volgen in een van de takken van de gezondheidszorg. Medische, farmaceutische, paramedische en andere studierichtingen.

Topgeneeskunde vraagt een gespecialiseerde, hoogtechnologische accommodatie. Een aantal hospitalisatieafdelingen en kritieke diensten verhuizen naar een gloednieuw healing environment. De ontruimde gebouwen worden gerenoveerd om de ambulante diensten te huisvesten. De ontwikkeling van het ziekenhuiskwadrant anticipeert op de medische evoluties naar een ruimer ambulant zorgaanbod, en naar de behandeling van zwaardere ziektebeelden.

De campus wordt een echte stad.  Ze vormt de werkplek voor 15.000 medewerkers. Dagelijks worden 30.000 patiënten, bezoekers en studenten verwacht.  Deze mensenstroom vormt het draagvlak om stedelijke functies te ontwikkelen. Meerwaardecreatie voor de campusgebruiker is bepalend voor de invulling. Medico-sociale activiteiten, zoals een zorghotel en zorgboulevard, zijn typevoorbeelden. Een optimale dienstverlening in al zijn aspecten wordt hiermee gewaarborgd.

De Health Sciences Campus Gasthuisberg is een uniek project met verschillende missies. Patiënten de beste zorg op maat blijven bieden. Medewerkers zich letterlijk laten thuisvoelen in een motiverende, vernieuwde werkomgeving. Studenten en onderzoekers een innovatief inspirerend kader aanbieden. Verschillende rand-economieën een plaats geven op de campus.

De realisatie hiervan geeft Vlaanderen een internationaal perspectief, in het kader van de gezondheidszorg en de ontwikkeling van de geneeskunde. De visie is er, de mensen om het waar te maken zijn er. De Health Sciences Campus Gasthuisberg wordt dankzij velen een realiteit.