Symptomen

 • Geen symtomen (toevallige vondst of in kader van opvolging van een leverziekte).
 • Als de tumor al ver gevorderd is:
  • Algemene zwakte, vermoeidheid
  • Geelzucht
  • Buikpijn
  • Bloeding uit spataders in maag en slokdarm
  • Vermagering

Risicofactoren

De voornaamste risicofactoren voor hepatocellulair carcinoom zijn chronische leverziekten, zoals:

 • Cirrose (ongeacht de oorzaak)
 • Hepatitis B (ongeacht de ernst van leveraantasting)
 • Een kwaadaardige evolutie (ontaarding) van een leveradenoom

Mannen hebben een hoger risico op hepatocellulair carcinoom dan vrouwen. Er is geen echte erfelijkheid bekend. De ziekte kan wel in families voorkomen als ze bepaalde risicofactoren delen, zoals besmetting met het besmettelijke hepatitis B virus.

Hepatocellulair carcinoom met stallietletsels
Operatiestuk van een hepatocellulair carcinoom (1 grote tumor met kleine satellietletsels in de omgeving)

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Operatie waarbij patiënten een lever van een donor krijgen.

 • Vernietigen van een tumor door deze van binnenuit te verhitten met geluidsgolven, via de huid of met een kijkoperatie (laparoscopie).
 • Levertransplantatie is de voorkeursbehandeling voor patiënten met een HCC in een cirrotische lever met overdruk in de poortader.
 • Operatief verwijderen van het gezwel uit de lever. Dit is niet altijd mogelijk, en hangt af van de uitgebreidheid van de tumor en de herstelcapaciteit van de resterende lever.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedonderzoeken, zoals bloedstolling (geeft de leverfunctie weer), de nierfunctie (is ook van groot belang bij patiënten met leverziekte) en een tumormerker (alfa-foetoproteïne)
 • Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.

 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • Stukje weefsel via een naald door de huid uit de lever wegnemen. Het stukje weefsel wordt daarna verder onderzocht.
 • Stukje weefsel uit de lever wegnemen via de bloedvaten. Het stukje weefsel wordt daarna verder onderzocht.
 • Galwegen en pancreas in beeld brengen via een inwendige echografie en een flexibele buis met een kleine camera.