G-COACH: minder complicaties dankzij doorgedreven samenwerking tussen zorgteams

20 mei 2019

Sinds drie jaar loopt er op de hospitalisatieafdelingen cardiologie van UZ Leuven het onderzoeksproject G-COACH. Dat implementatieproject introduceerde een doorgedreven samenwerking tussen de diensten hart- en vaatziekten en geriatrie waarbij beide teams samen de oudere patiënt behandelen en opvolgen tijdens zijn verblijf in UZ Leuven. Door oudere patiënten te ‘co-managen’ is er minder functionele achteruitgang, zijn er minder overlijdens, werd het aantal complicaties in het ziekenhuis met de helft gereduceerd zonder dat patiënten daarvoor langer in het ziekenhuis moesten blijven, blijkt uit de recente resultaten van het onderzoek.

Oudere patiënt in ziekenhuisbed

Oudere patiënten hebben baat bij het co-management zorgmodel

 

 

 

 

Meer complicaties en zorgnoden bij oudere patiënt

Oudere patiënten maken een groot deel uit van de ziekenhuispopulatie en door de groeiende vergrijzing zal hun aandeel blijven toenemen. Tot de helft van de oudere patiënten ervaren tijdens een ziekenhuisopname complicaties. Patiënten worden dan ook vaak ontslagen uit het ziekenhuis met toegenomen cognitieve of functionele beperkingen.

Sinds 2007 werkt België met een consultatief geriatrisch zorgmodel. Dr. Mieke Deschodt, een van de leidende onderzoekers van G-COACH: "Alhoewel dit model zeker positieve effecten heeft, bleek uit onderzoek dat het systeem twee grote knelpunten heeft: met de adviezen van de geriatrische consultatieteams gebeurt vaak weinig. Daarnaast zet dit systeem weinig in op preventie. Er gebeuren pas interventies wanneer er zich al complicaties hebben gemanifesteerd. Voor de uitbouw van het co-managementzorgmodel in het G-COACH-project stelden we ons de vraag hoe men proactiever kan werken om complicaties te voorkomen en dat op basis van een interdisciplinaire samenwerking tussen het geriatrisch en het cardiologisch team."

Zorgnoden systematisch in kaart brengen

In de eerste fase van G-COACH werden de zorgnoden van patiënten en de zorgcontext van hulpverleners op de deelnemende afdelingen in kaart gebracht. Die informatie gaf input om een praktijkgericht co-managementmodel uit te werken voor oudere cardiologische patiënten. Alle betrokken zorgverleners hadden inspraak in het uitwerken van het geriatrisch co-managementzorgmodel zodat het haalbaar en gedragen was.

Bastiaan Van Grootven, projectmanager van G-COACH: "Een verpleegkundige van het geriatrisch support team van UZ Leuven is dagelijks aanwezig op de hospitalisatieafdeling bloedings- en vaatziekten en op de hospitalisatieafdeling hart- en vaatziekten en harttransplantatie en evalueert elke oudere patiënt die een risico heeft op functionele achteruitgang op basis van een uitgebreid geriatrisch assessment. Op basis van dit assessment wordt een geïntegreerd zorgplan opgemaakt dat door alle betrokken zorgverleners van cardiologie en het geriatrisch supportteam wordt uitgevoerd."

Zorgmodel met grote impact

De impact van het zorgmodel werd gemeten bij 454 patiënten van 75 jaar of ouder die werden opgenomen met een acute cardiovasculaire aandoening.

De resultaten zijn zeer positief. Door oudere patiënten te ‘co-managen’ is er minder functionele achteruitgang, zijn er minder overlijdens en werd het aantal complicaties met de helft gereduceerd. Bovendien heeft het zorgmodel ook een positief effect op de kwaliteit van zorg: er was een betere communicatie en interdisciplinaire samenwerking tussen de zorgverleners, er werden minder blaassondes geplaatst, er werden minder patiënten gefixeerd en het aantal doorverwijzingen naar de val- en geheugenkliniek nam toe.

Uitbreiding naar andere afdelingen

De onderzoekers kunnen op basis van de goede resultaten stellen dat het co-managementmodel grote waarde heeft voor afdelingen met een grote oudere patiëntenpopulatie. Het G-COACH-team ontwikkelt daarom op dit moment een implementatieplan om dit succesvolle programma uit te breiden naar andere afdelingen en ziekenhuizen.

Gerelateerd

Meer nieuws over "Hart- en vaatziekten"

Tot 50% minder complicaties dankzij minipacemaker

15 juni 2018
Op donderdag 7 juni werd in UZ Leuven voor de honderdste keer een Micra-pacemaker geïmplanteerd. Dat is een minipacemaker die via een klein sneetje in de lies wordt ingebracht. Eerste vergelijkingen tussen onderzoeken naar de conventionele en de minipacemaker wijzen erop dat er tot 50 procent minder complicaties zijn.
Lees meer
Meer nieuws over "Cardiale heelkunde"

Nieuwe biologische hartklep is veelbelovend voor actieve vijftigers en zestigers

2 oktober 2017
In UZ Leuven kreeg voor het eerst een Belgische patiënt een biologische hartklep van de nieuwe generatie. De hartklep is veelbelovend voor vijftigers en zestigers met een actieve levensstijl.
Lees meer
Meer nieuws over "Geriatrie"

Oriëntatie- en opvolgingstraject Thuiszorg (OOTT)

9 april 2015
OOTT staat voor Oriëntatie en OpvolgingsTraject Thuiszorg voor kwetsbare ouderen. Deze begeleiding op maat zorgt ervoor dat u zolang mogelijk, kwaliteitsvol thuis kan wonen.
Lees meer
Laatste aanpassing: 24 januari 2020