G-COACH: minder complicaties dankzij doorgedreven samenwerking tussen zorgteams

20 mei 2019

Sinds drie jaar loopt er op de hospitalisatieafdelingen cardiologie van UZ Leuven het onderzoeksproject G-COACH. Dat implementatieproject introduceerde een doorgedreven samenwerking tussen de diensten hart- en vaatziekten en geriatrie waarbij beide teams samen de oudere patiënt behandelen en opvolgen tijdens zijn verblijf in UZ Leuven. Door oudere patiënten te ‘co-managen’ is er minder functionele achteruitgang, zijn er minder overlijdens, werd het aantal complicaties in het ziekenhuis met de helft gereduceerd zonder dat patiënten daarvoor langer in het ziekenhuis moesten blijven, blijkt uit de recente resultaten van het onderzoek.

Oudere patiënt in ziekenhuisbed

Oudere patiënten hebben baat bij het co-management zorgmodel

 

 

 

 

Meer complicaties en zorgnoden bij oudere patiënt

Oudere patiënten maken een groot deel uit van de ziekenhuispopulatie en door de groeiende vergrijzing zal hun aandeel blijven toenemen. Tot de helft van de oudere patiënten ervaren tijdens een ziekenhuisopname complicaties. Patiënten worden dan ook vaak ontslagen uit het ziekenhuis met toegenomen cognitieve of functionele beperkingen.

Sinds 2007 werkt België met een consultatief geriatrisch zorgmodel. Dr. Mieke Deschodt, een van de leidende onderzoekers van G-COACH: "Alhoewel dit model zeker positieve effecten heeft, bleek uit onderzoek dat het systeem twee grote knelpunten heeft: met de adviezen van de geriatrische consultatieteams gebeurt vaak weinig. Daarnaast zet dit systeem weinig in op preventie. Er gebeuren pas interventies wanneer er zich al complicaties hebben gemanifesteerd. Voor de uitbouw van het co-managementzorgmodel in het G-COACH-project stelden we ons de vraag hoe men proactiever kan werken om complicaties te voorkomen en dat op basis van een interdisciplinaire samenwerking tussen het geriatrisch en het cardiologisch team."

Zorgnoden systematisch in kaart brengen

In de eerste fase van G-COACH werden de zorgnoden van patiënten en de zorgcontext van hulpverleners op de deelnemende afdelingen in kaart gebracht. Die informatie gaf input om een praktijkgericht co-managementmodel uit te werken voor oudere cardiologische patiënten. Alle betrokken zorgverleners hadden inspraak in het uitwerken van het geriatrisch co-managementzorgmodel zodat het haalbaar en gedragen was.

Bastiaan Van Grootven, projectmanager van G-COACH: "Een verpleegkundige van het geriatrisch support team van UZ Leuven is dagelijks aanwezig op de hospitalisatieafdeling bloedings- en vaatziekten en op de hospitalisatieafdeling hart- en vaatziekten en harttransplantatie en evalueert elke oudere patiënt die een risico heeft op functionele achteruitgang op basis van een uitgebreid geriatrisch assessment. Op basis van dit assessment wordt een geïntegreerd zorgplan opgemaakt dat door alle betrokken zorgverleners van cardiologie en het geriatrisch supportteam wordt uitgevoerd."

Zorgmodel met grote impact

De impact van het zorgmodel werd gemeten bij 454 patiënten van 75 jaar of ouder die werden opgenomen met een acute cardiovasculaire aandoening.

De resultaten zijn zeer positief. Door oudere patiënten te ‘co-managen’ is er minder functionele achteruitgang, zijn er minder overlijdens en werd het aantal complicaties met de helft gereduceerd. Bovendien heeft het zorgmodel ook een positief effect op de kwaliteit van zorg: er was een betere communicatie en interdisciplinaire samenwerking tussen de zorgverleners, er werden minder blaassondes geplaatst, er werden minder patiënten gefixeerd en het aantal doorverwijzingen naar de val- en geheugenkliniek nam toe.

Uitbreiding naar andere afdelingen

De onderzoekers kunnen op basis van de goede resultaten stellen dat het co-managementmodel grote waarde heeft voor afdelingen met een grote oudere patiëntenpopulatie. Het G-COACH-team ontwikkelt daarom op dit moment een implementatieplan om dit succesvolle programma uit te breiden naar andere afdelingen en ziekenhuizen.

Gerelateerd

Meer nieuws over "Hart- en vaatziekten"

Juist of fout? De pacemaker

23 december 2021
Een gezond hart stuurt elektrische impulsen naar de hartspier om bloed te pompen door heel het lichaam. Maar soms scheelt er iets met die elektrische aandrijving. Een pacemaker kan de oplossing zijn. Test je kennis over dit geniale apparaatje dat miljoenen mensen wereldwijd in hun lijf dragen.
Lees meer
Meer nieuws over "Hart- en vaatziekten"

Leuvense hartspecialisten vervangen voor het eerst mitraalklep zonder chirurgie

7 juni 2021
Voor het eerst in België heeft een team van cardiologen en hartchirurgen op een minimaal invasieve manier de mitraalklep van het hart vervangen door een kunstklep. Tot voor kort kon dat enkel via een openhartoperatie met gebruik van een tijdelijk kunsthart, waarvoor niet alle patiënten in aanmerking komen.
Lees meer
Meer nieuws over "Hart- en vaatziekten"

Meer dan twee keer zoveel patiënten kunnen draadloze minipacemaker krijgen dankzij nieuw type

15 juni 2020
Op donderdag 28 mei werd in UZ Leuven een nieuw type draadloze minipacemaker voor de eerste keer in Europa geplaatst bij een patiënt. Met de nieuwe generatie minipacemakers komen meer dan twee keer zoveel patiënten in aanmerking in vergelijking met de eerste generatie.
Lees meer
Laatste aanpassing: 24 januari 2020