Informatie geven over de behandeling is cruciaal in het traject van de patiënt
Informatie geven over de behandeling is cruciaal in het traject van de patiënt

Dag van de rechten van de patiënt – donderdag 18 april

Patiënten hebben het recht op alle informatie over hun behandeling, maar het is niet altijd gemakkelijk om bepaalde vragen te stellen. Een op de vijf klachten die de federale ombudsdienst 'Rechten van de patiënt' ontvangt, gaat over een gebrek aan informatie over de gezondheidsstatus en de behandeling. Het Vlaams Patiëntenplatform ontwikkelde daarom een instrument met vragen dat patiënten helpt tijdens een consultatie het gesprek met de arts, verpleegkundige of andere zorgverleners aan te gaan

Op donderdag 18 april komt het Vlaams Patiëntenplatform dat instrument ook in UZ Leuven overhandigen aan patiënten en aan de pers voorstellen. De vragen van het instrument dienen als leidraad om als patiënt een gesprek aan te gaan met de zorgverlener en gaan over de behandeling, onderzoeken of verzorging, nazorg en preventie en over de kosten. 

In UZ Leuven hechten zorgverleners veel belang aan correcte informatie en heldere communicatie tussen zorgverlener en patiënt. Zo ook oncoloog prof. dr. Hans Wildiers: “We merken in de praktijk dat vele patiënten met vragen worstelen over hun behandeling en nood hebben aan duidelijke informatie. Uitleg geven en de patiënt betrekken bij zijn traject en behandeling zijn dan ook belangrijke onderdelen van mijn job als arts. Ik tracht die informatie te geven op maat van de patiënt de ik voor me heb. Niet alle patiënten willen immers alles tot in het laatste detail weten. Dat kan soms te veel info zijn om op één contactmoment te bespreken én te verwerken. Vaak loopt het geven van informatie dan ook gefaseerd.”

Als het tot een conflict komt

Soms komen patiënt en zorgverlener er ondanks hun pogingen tot een gesprek samen niet uit. Als patiënten vinden dat hun rechten niet gerespecteerd werden, kunnen ze daarom terecht bij de ombudspersonen van de ombudsdienst van UZ Leuven. 

De ombudsdienst is een vangnet voor de patiënt en een schakel tussen de patiënt en de zorgverlener. Ze luisteren naar het verhaal van de patiënt, praten met de betrokken zorgverleners en organiseren indien nodig een gesprek tussen de verschillende partijen. Zo kunnen zij zich een goed en volledig beeld vormen van de situatie. 

De ombudsdienst ondersteunt de verschillende partijen in het verwoorden van hun noden en standpunten aan de hand van bepaalde gesprekstechnieken. Hun doel is om al pratend van conflict tot wederzijds begrip te komen, door de mensen aan beide kanten van het conflict van elkaar te laten leren en te laten zien dat praten echt helpt om elkaar te begrijpen. 

Net zoals het instrument van het Vlaams Patiëntenplatform, zorgt de ombudsdienst ervoor dat een patiënt wordt gesterkt om zijn vragen en bedenkingen in de toekomst uit te spreken tijdens een behandelingsproces. Een zorgverstrekker leert zich dan weer te bewegen op het ritme van de patiënt.

Meer informatie

Meer weten over de ombudsdienst?
•  www.uzleuven.be/ombudsdienst 

Aan mij mag je alles vragen! (pdf) Leidraad voor patiënten om een gesprek over hun behandeling aan te gaan met hun arts en andere zorgverleners

 

Europese Dag van de Rechten van de Patiënt

Europese Dag van de Rechten van de Patiënt

Europese Dag van de Rechten van de Patiënt

Europese Dag van de Rechten van de Patiënt