Met spirit! Spirituele zorgverlening in de praktijk.
Met spirit! Spirituele zorgverlening in de praktijk.

 

We nodigen je graag uit voor deze lezing door Martijn Steegen die plaatsvindt op dinsdag 5 februari 2019 om 10u tot 12u in het auditorium van het administratief gebouw.

Inschrijven is noodzakelijk voor 1 februari en kan op 016340515 of vrijwilligerswerk@uzleuven.be

 

 

Met spirit!

Spirituele zorgverlening in de praktijk

 

De mens is meer dan zijn fysieke of psychische klacht. Een kwaliteitsvolle zorgrelatie reikt verder dan een louter functionele zorgverlening. Spirituele zorgverlening vraagt aandacht voor de mens in al zijn dimensies, dus ook voor de spirituele draagkracht en spirituele noden van die mens. ‘Spiritualiteit’ begrijpen we als de rode draad die de verschillende domeinen in een mensenleven tot eenheid brengt. Het is de wijze waarop je zin geeft aan je eigen leven. Soms, op breukmomenten, kan deze rode draad weleens beginnen rafelen. Een onverwachte ziekenhuisopname, een slechte diagnose krijgen, … zijn zo’n breukmomenten. Het leven wordt overhoop gehaald: wat voorheen zinvol was, kan dat plots niet meer zijn. De spiritueel zorgverlener tracht de gekwetste mens vanuit diens eigen krachtbronnen weer met zichzelf, de mensen rondom hem of haar en de wereld te verbinden.

 

Tijdens deze opleiding verkennen we de verschillende facetten van goede spirituele zorgverlening. Spirituele zorgverlening is een verantwoordelijkheid voor éénieder die met de patiënt in aanraking komt.

 

Martijn Steegen is diensthoofd van de pastorale dienst, UZ Leuven.