Het Teken
Het Teken

Op vrijdag 30 november publiceerde De Morgen een dossier over ziekenhuisfinanciering en meer bepaald over de lonen van artsen. Daarbij werden voor een aantal ziekenhuizen, waaronder UZ Leuven, het gemiddelde bruto jaarloon van de meest en minst verdienende specialismen vergeleken met het gemiddelde bruto jaarinkomen in België. De weergave van de artsenlonen door De Morgen is echter niet correct.

UZ Leuven is het ermee eens dat transparantie over de besteding van overheidsgeld belangrijk is. Het is echter belangrijk te benadrukken dat universitaire ziekenhuizen een uitzonderingspositie innemen binnen het complexe landschap van de ziekenhuisfinanciering. Artsen in een universitair ziekenhuis zijn in loondienst, en krijgen een vaste verloning op basis van hun anciënniteit en niet op basis van hun discipline. Een vergelijking tussen de lonen van artsen op basis van specialismen gaat voor UZ Leuven dus niet op. Eventuele verschillen zijn vooral terug te brengen op wachtprestaties.