UZ Leuven is voortaan een erkende sarcoïdosekliniek
UZ Leuven is voortaan een erkende sarcoïdosekliniek

UZ Leuven is voortaan een erkende sarcoïdosekliniek. Het Leuvense sarcoïdoseteam kreeg daarvoor in oktober 2018 de erkenning van het WASOG, de World Association for Sarcoïdosis and other Granulamatous Disorders. 

Een sarcoïdosecentrum krijgt het label als het tegemoet komt aan de specifieke noden van patiënten met de ziekte en als artsen en onderzoekers zich engageren om op de hoogte te blijven van nieuwe vooruitgang en onderzoek op het vlak van sarcoïdose. De erkenning betekent ook dat er ondersteuning is van de Foundation for Sarcoidosis Research, de non-profit wereldleider die blijvend zoekt naar een genezing van de ziekte en naar betere manieren om de ziekte te behandelen. 

Prof. dr. Jonas Yserbyt: “Deze erkenning hebben we gekregen dankzij voortdurende inspanningen van ons hele team. Het is een mooi eerste stap in de richting van een erkenning als expertisecentrum.” 

Meer info

www.uzleuven.be/sarcoidose