De nood aan ondersteuning blijkt groot te zijn bij mantelzorgers.
De nood aan ondersteuning blijkt groot te zijn bij mantelzorgers.

De zorg voor een zieke naaste is een ingrijpend gebeuren. Toch worden mantelzorgers tijdens het zorgproces vaak over het hoofd gezien. Om daar verandering in te brengen, onderzoeken verpleegkundig specialisten Annemarie Coolbrandt en Ine Decadt sinds een aantal jaren hoe mantelzorgers van kankerpatiënten beter begeleid kunnen worden. De nood aan begeleiding en ondersteuning blijkt in die groep groot te zijn.

1.500 mantelzorgers

Annemarie en Ine onderzochten met steun van het Albertfonds wat de invloed is van een kankerdiagnose en -behandeling op de omgeving van de patiënt. Alle patiëntengroepen binnen de oncologie werden daarbij betrokken. 1.500 mantelzorgers kregen een vragenlijst voorgelegd, zowel tijdens als na de behandeling van de patiënt.

Tijdens de behandeling gaf een vierde van de bevraagde naasten aan het heel lastig te hebben met de situatie als mantelzorger. Ook na de behandeling had een vijfde van de mantelzorgers het heel moeilijk. Die mantelzorgers gaven bovendien aan een lagere levenskwaliteit te hebben en zich minder voorbereid te voelen op hun rol als mantelzorger. Bovendien ondervonden ze minder praktische en emotionele steun.

Interactieve sessies

Na de zomer zullen de volledige resultaten van het onderzoek bekend zijn. In het najaar zullen zorgverleners, patiënten en mantelzorgers brainstormen over concrete initiatieven en acties voor een betere begeleiding van mantelzorgers. Het is de bedoeling om die acties op lange termijn te kunnen inbouwen in de dagelijkse patiëntenzorg.

Op 18 en 24 september vinden de eerste ontmoetingen met patiënten en mantelzorgers plaats. Heeft u interesse om deel te nemen, neem dan contact op via mail lki@uzleuven.be of telefonisch op tel. 016 34 50 94.

Op zaterdag 23 juni is het internationale dag van de mantelzorger. Lees meer over mantelzorg