The New England Journal of Medicine
The New England Journal of Medicine

Op donderdag 8 februari verscheen in The New England Journal of Medicine een overzichtsartikel over post-transplant lymfomen. Het artikel is het werk van prof. dr. Daan Dierickx en zijn Amerikaanse collega dr. Thomas Habermann (Mayo Clinic, VS). Het is een belangrijke erkenning voor het Leuvense klinisch en wetenschappelijk onderzoek naar post-transplant lymfomen.

Een post-transplant lymfoom is een zeer agressieve vorm van lymfeklierkanker, die ontstaat na een transplantatie. Patiënten krijgen na die transplantatie geneesmiddelen die hun weerstand onderdrukken, waardoor de kankers zich kunnen ontwikkelen.

Professor Dierickx legt zich al een aantal jaren toe op de diagnose en behandeling van die lymfomen. Het artikel dat nu gepubliceerd werd in The New England Journal of Medicine, een van de belangrijkste overkoepelende, medische tijdschriften, biedt een overzicht van de vooruitgang die de laatste jaren werd geboekt in de diagnose en behandeling van post-transplant lymfomen.

Het artikel is een belangrijke erkenning voor het team van hematologen, transplantatieartsen en onderzoekers dat zich inzet voor de ziekte. Bovendien opent het deuren voor verder onderzoek waarmee de behandeling van lymfomen na transplantatie kan worden verbeterd. 

Binnen UZ Leuven is een expertteam bezig met de diagnose, de ontstaansmechanismen en de behandeling van post-transplant lymfomen. Het team bestaat uit prof. dr. Daan Dierickx (dienst hematologie), prof. dr. Olivier Gheysens (dienst nucleaire geneeskunde), prof. dr. em. Iwona Wlodarska (Centrum Menselijke Erfelijkheid) en prof. dr. Thomas Tousseyn (pathologische ontleedkunde).

Meer info