Kom op tegen kanker reikt elk jaar een groot aantal beurzen uit voor kankeronderzoek.
Kom op tegen kanker reikt elk jaar een groot aantal beurzen uit voor kankeronderzoek.

Op maandag 11 december maakte Kom op tegen Kanker bekend welke onderzoekers dit jaar een beurs krijgen voor hun onderzoeksproject. De organisatie reikt elk jaar een aantal beurzen uit voor biomedisch onderzoek, zowel basis- als toegepast onderzoek. In 2017 werden er 53 projecten en beurzen uitgereikt ter waarde van 12.392.820 euro. Vijf van die beurzen werden toegekend aan onderzoekers van UZ Leuven en KU Leuven, die allen een bedrag tussen 300 000 en 650 000 euro in ontvangst mochten nemen.

Dr. An Coosemans onderzoekt nieuwe manieren om de diagnose eierstokkanker sneller en correcter te stellen. Eierstokkanker is binnen de gynaecologie de belangrijkste doodsoorzaak. Een van redenen voor die hoge sterftecijfers is de late diagnose. Het doel van dit project is eierstokkanker vroeger en correcter op te sporen, door in het bloed van de patiënt op zoek te gaan naar bepaalde stoffen, de zogeheten biomarkers. Met die techniek kunnen we in de toekomst hopelijk dankzij een vroege en correcte diagnose de overlevingskansen verbeteren.

Prof. dr. Christophe Deroose doet onderzoek naar beeldvorming bij twee specifieke, zeldzame soorten tumoren: neuro-endocriene tumoren en tumoren van de neurale lijst. Die laatste vorm van kanker komt vooral bij kinderen voor. Concreet draait het onderzoek rond de ontwikkeling van twee nieuwe radioactieve speurstoffen. Dat zijn stoffen die ingespoten worden om kankercellen op te sporen met een scanner. De huidige speurstof voor de ene soort tumor werkt niet met de meest optimale beeldvormingstechniek, de PET/MR-scanner. Voor de andere tumor bestaat er een goede speurstof, maar die kan slechts op zeer kleine schaal geproduceerd worden, waardoor slechts een kleine groep patiënten geholpen kan worden.

Prof. dr. Daan Dierickx onderzoekt nieuwe beeldvormingstechnieken en therapieën voor patiënten met lymfeklierkanker na een orgaan- of stamceltransplantatie. Die patiënten krijgen medicatie die hun weerstand onderdrukt, waardoor ze agressieve kankers kunnen krijgen. Het project verkent enerzijds nieuwe beeldvormingstechnieken, die beter verdragen worden en meer informatie geven. Anderzijds is het project erop gericht de behandeling te verbeteren met een nieuwe vorm van therapie, waarbij een antistof ingespoten wordt met daaraan een radioactieve molecule. Die molecule bindt zich aan de kwaadaardige cellen en bestraalt ze.

Prof. dr. Maarten Lambrecht onderzoekt nieuwe manieren om het aantal nevenwerkingen bij de behandeling van slokdarmkanker te verminderen. Momenteel krijgen patiënten een combinatie van chemotherapie en bestralingstherapie voor ze geopereerd worden. Die combinatie van technieken zorgt voor veel nevenwerkingen en een groter risico op overlijden Het doel van dit project is een model te ontwikkelen om per patiënt het risico op nevenwerkingen te bepalen. Aan de hand daarvan kunnen voor patiënten met een hoog risico op complicaties nieuwe bestralingstechnieken onderzocht worden, om de bijwerkingen van de behandeling te reduceren.

Prof. dr. Diether Lambrechts onderzoekt betere manieren om de kenmerken van tumoren vast te stellen. Het succes van de kankertherapie is namelijk afhankelijk van die kenmerken, die kunnen verschillen en veranderen binnen eenzelfde tumor. Om de kenmerken te bepalen, neemt men vaak stukjes weefsel uit de tumor (biopsieën), een dure en pijnlijke handeling. Daarom tracht het onderzoek van prof. Lambrechts een test te ontwikkelen om met een simpele bloedafname uit het DNA van de tumor voldoende informatie over de kenmerken ervan te halen.

Meer info over de toegekende projecten vindt u op http://www.komoptegenkanker.be/onderzoek/biomedisch-onderzoek.