Op de afdeling neonatologie proberen we in de zorg voor vroeggeboren en zieke pasgeboren baby’s maximaal aandacht te hebben voor ontwikkelingsondersteunende en familiegerichte zorg. Door de zorg op een individuele, kind gerichte manier te bieden en de ouders zo snel mogelijk mee te betrekken, hopen we de kansen op een optimale toekomst voor de kinderen en hun gezin te vergroten.

Om dit project verder te verbeteren, zouden we graag de inbreng hebben van enkele ouders door het oprichten van een ouderraad. Met deze groep zouden we op regelmatige basis samenzitten om te bekijken wat vanuit hun perspectief belangrijke aandachtspunten of verbeterpunten zijn.

Als jullie interesse hebben om deel te nemen aan deze ouderraad, mag je dit laten weten op neonatologie@uzleuven.be

We zullen proberen te starten met een groepje van 12-15 personen en plannen een eerste samenkomst in de loop van het najaar.