Nieuwe aanbevelingen voor een betere zorg voor tinnituspatiënten
Nieuwe aanbevelingen voor een betere zorg voor tinnituspatiënten

Nieuw adviesrapport over preventie, diagnose en behandeling van tinnitus

In dit wetenschappelijk advies, gebaseerd op onderzoek van de dienst NKO-GH, worden aanbevelingen geformuleerd voor een betere zorg voor tinnituspatiënten en het terugdringen en voorkomen van de gezondheidseffecten van blootstelling aan vrijetijdsgeluid.

Tinnitus of oorsuizen is een wijd verbreide aandoening. Naar schatting heeft in België tien tot dertig procent van de bevolking er kortdurend, of zelfs voortdurend last van. Eén op de zes patiënten (15 %) ervaren hun tinnitus als erg hinderlijk en leidend tot een verminderde kwaliteit van leven. Mensen met tinnitus nemen een geluid waar zonder de aanwezigheid van een geluidbron in hun omgeving.

Op de dienst NKO-GH loopt sedert 2015 een multidisciplinair zorgtraject rond gespecialiseerde tinnitusbehandeling. Na een NKO-nazicht en eventuele gerichte medische, akoestische of chirurgische behandeling, wordt de behandeling bij chronische tinnitus toegespitst op cognitieve gedragstherapie.

Meer informatie