Centra voor menselijke erfelijkheid worden opleidingscentra voor artsen in opleiding tot klinische genetici.
Centra voor menselijke erfelijkheid worden opleidingscentra voor artsen in opleiding tot klinische genetici.
Sinds 1 juni is de titel ‘arts-specialist in de klinische genetica’ officieel erkend in België. Tot grote opluchting van de klinische genetici van de centra voor menselijke erfelijkheid, die nog altijd geen officiële erkenning hadden van hun specialisme. Voortaan kunnen studenten geneeskunde kiezen voor een specialisatie en loopbaan als geneticus.

Hoewel de Belgische genetische centra vooroplopen in de razendsnelle evoluties in de genetica, was België zowat het enige land in Europa waar de beroepstitel nog niet erkend was. Enkel Griekenland en Cyprus blijven nu achter, in Nederland bestaat de titel al sinds 1987.

Prof. dr. Koen Devriendt van het centrum menselijke erfelijkheid (CME) in Leuven: “Dit is een mijlpaal voor de klinische genetica in ons land. Vanaf nu mag een arts de beroepstitel ‘klinisch geneticus’ gebruiken, op dezelfde hoogte als bijvoorbeeld cardioloog of radioloog. Studenten geneeskunde zullen vanaf het academiejaar 2018 - 2019 kunnen kiezen voor deze nieuwe specialisatie. Ze zullen daarvoor een opleiding van zes jaar volgen, waaronder vier jaar praktijkstage in een genetisch centrum.”

Razendsnelle stijging

Er zijn in Belgie acht erkende genetische centra, maar de artsen die er werken waren tot voor kort niet erkend als klinisch geneticus: het zijn voornamelijk kinderartsen of artsen interne geneeskunde, die hun vak als geneticus op de werkvloer leerden. Nochtans neemt de vraag naar genetische raadplegingen razendsnel toe en was een erkenning nodig om verdere ontwikkelingen in de genetica te kunnen verzekeren.

Professor Devriendt: “Twintig jaar geleden waren genetische consultaties meestal voor kinderen met verstandelijke beperkingen of voor klassieke erfelijke aandoeningen als muco of de ziekte van Huntington. Vandaag is dat uitgebreid naar bijna alle medische specialismen. Onder meer consultaties voor erfelijke borstkanker en andere vormen van kanker zijn zienderogen gestegen, met dank aan de ontwikkelingen in de onco-genetica. Wij hebben dus nood aan enthousiaste artsen die in genetica hun toekomst zien.”

Samenwerking

Het is in geen geval de bedoeling dat klinische genetici voortaan het monopolie krijgen op genetische geneeskunde. Koen Devriendt: “Integendeel. Meer dan ooit zullen wij nauw samenwerken met de andere specialisten, die hun patiënten blijven opvolgen. Maar het is een misverstand te denken dat genetica enkel gaat om testjes afnemen. Hoe gaan patiënten om met het bericht dat ze een erfelijke aandoening in de familie hebben? Hoe staat de maatschappij ertegenover? Die expertise en omkadering kunnen de genetische centra aanbieden.”

Over de genetische centra

In de Belgische centra voor menselijke erfelijkheid kunt u terecht wanneer u een aandoening hebt die sterk genetisch bepaald is, of als u als familielid bezorgd bent om een genetische aandoening in de familie. De consultaties worden ondersteund door een team van onder andere genetische counselors en psychologen en door hoogstaand technologisch laboratoriumonderzoek. De centra bieden ook genetische consultaties aan in een groot aantal regionale ziekenhuizen.

Meer informatie

Neem contact op met het centrum menselijke erfelijkheid.