Hartfalen treft in totaal ongeveer 230.000 Belgen. Iedere dag worden circa 40 nieuwe gevallen ontdekt. Door de vergrijzing, een toename van risicofactoren en een verbeterde prognose van cardiovasculaire problemen, zal dat aantal nog toenemen. Tegen 2040 zou het aantal patiënten met hartfalen kunnen verdubbelen tot meer dan 400.000 patiënten. 

Preventie

Hartfalen is een chronische, progressieve aandoening waarbij het hart onvoldoende bloed rondpompt om alle organen en weefsels van zuurstof en voedingsstoffen te voorzien. Vooral personen vanaf 65 jaar worden door hartfalen getroffen. Toch zijn patiënten met hartfalen alsmaar jonger: het aantal patiënten jonger dan 51 jaar is gestegen van 3% naar 6%.

Hartfalen kan leiden tot een verlaagde zelfredzaamheid en een verhoogde kans op opname in een verzorgingsinstelling. Bij 65-plussers is hartfalen zelfs één van de meest voorkomende oorzaken van hospitalisatie en overlijden.

Eén op de vijf volwassenen loopt risico om hartfalen te ontwikkelen. Toch weet slechts één op de vier Belgen wat hartfalen is en kan slechts één op de tien de risicofactoren opnoemen. 

Charter voor hartfalen

Een patiënt met hartfalen wordt gemiddeld twee keer per jaar in het ziekenhuis opgenomen; één op de vier patiënten moet binnen de maand na ontslag uit het ziekenhuis opnieuw opgenomen worden en één op de drie patiënten overlijdt binnen het jaar.

De morbiditeit en mortaliteit bij hartfalen blijft hoog. De cijfers zijn vergelijkbaar en zelfs hoger dan bij de meeste kankers. Hartfalen, bijgenaamd ‘de kanker van de cardiologie’, is niet alleen een belangrijke oorzaak van ziekte en vroegtijdige sterfte, maar brengt ook een economische uitdaging voor de gezondheidszorg met zich mee.

Over hartfalen

Hartfalen kan verschillende oorzaken hebben: vernauwingen van de kransslagaders, aantasting van de hartkleppen, hartritmestoornissen en aantasting van de hartspier zelf. In het beginstadium blijft hartfalen vaak onopgemerkt, maar naarmate de aandoening evolueert, treden er klachten op zoals bijvoorbeeld kortademigheid, gezwollen enkels en voeten en vermoeidheid. Daardoor daalt de levenskwaliteit aanzienlijk.

Lees meer over de symptomen, risicofactoren en behandeling van hartfalen.