UZ Leuven campus Gasthuisberg
UZ Leuven campus Gasthuisberg

N.a.v. de berichtgeving in De Standaard over stopzetting samenwerking met professor Van Gool.

In 2013 liet UZ Leuven een onderzoek met interne en externe experten uitvoeren over het klinisch onderzoeksproject ‘tumorvaccinatie’ van prof. dr. Stefaan Van Gool. Na dat onderzoek werd zowel door UZ Leuven als KU Leuven beslist om de samenwerking met professor Van Gool stop te zetten. Bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst werd een vertrouwelijkheidsclausule opgenomen, waardoor UZ Leuven verder niet wenst te reageren op deze zaak. 

UZ Leuven benadrukt dat er nooit gevaar is geweest voor patiënten. Patiënten en betrokken instanties werden toen op de hoogte gesteld. De discussie ging niet over de mogelijke nadelige effecten van het vaccin, maar over het aantonen van de mogelijke werkzaamheid ervan.

Een klinisch wetenschappelijk onderzoek verloopt via strikte regels en procedures die bewaakt worden door de ethische commissie en die altijd door UZ Leuven gevolgd worden.