Klinische studies niertransplantatie

Onze klinische studies binnen niertransplantatie focussen zich momenteel op het verbeteren van de bewaartechnieken.

COPE-COMPARE studie

In deze studie vergelijken we koude machine perfusie bewaring van de nier met en zonder de toevoeging van zuurstof.

We werken hiervoor samen met alle transplantatiecentra in België en Nederland en ook een heel aantal transplantatie centra in het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie

De Kidney Assist, het toestel dat gebruikt wordt in de COPE-COMPARE en de COPE-POMP studie.
Bron: Organ Assist

COPE-POMP studie

In deze studie vergelijken we koude bewaring van de nier op ijs met een korte periode van koude machine perfusie van de nier waaraan zuurstof wordt toegevoegd.

We werken hiervoor samen met de transplantatiecentra in Essen, Groningen en Oxford.

Meer informatie

Laatste aanpassing: 9 januari 2020