ALK-positieve tumoren onder controle met nieuw geneesmiddel
Het geneesmiddel Crizotinib bleek effectief bij volwassen patiënten met de zeldzame ALK-positieve inflammatoire myofibroblastische tumor.


Lees het artikel 17-04-2018 07:40