Update 28 april, 14 uur

Op dit ogenblik verblijven nog 10 slachtoffers van de aanslagen in ons ziekenhuis. 5 van hen verblijven in het brandwondencentrum, en 5 op gewone hospitalisatieafdelingen.

Update 14 april, 15 uur

Op dit ogenblik verblijven nog 10 slachtoffers van de aanslagen in ons ziekenhuis. 6 van hen verblijven in het brandwondencentrum, en 4 op gewone hospitalisatieafdelingen.

Update 13 april, 14 uur

Op dit ogenblik verblijven nog 10 slachtoffers van de aanslagen in ons ziekenhuis. 7 van hen verblijven in het brandwondencentrum, en 3 op gewone hospitalisatieafdelingen.

Update 7 april, 10.30 uur

Op dit ogenblik verblijven nog 11 slachtoffers van de aanslagen in ons ziekenhuis. 7 van hen verblijven in het brandwondencentrum, en 4 op gewone hospitalisatieafdelingen.

Update 4 april, 10.30 uur

Op dit ogenblik verblijven nog 12 slachtoffers van de aanslagen in ons ziekenhuis. 8 van hen verblijven in het brandwondencentrum, 1 in een andere intensievezorgafdeling, en 3 op gewone hospitalisatieafdelingen.

Update 1 april, 11.30 uur

Op dit ogenblik verblijven nog 14 slachtoffers van de aanslagen in ons ziekenhuis. 8 van hen verblijven in het brandwondencentrum, 2 in een andere intensievezorgafdeling, en 4 op gewone hospitalisatieafdelingen.

Update 30 maart, 16 uur

Op dit ogenblik verblijven nog 14 slachtoffers van de aanslagen in ons ziekenhuis. 9 van hen verblijven in het brandwondencentrum, 2 in een andere intensievezorgafdeling, en 3 op gewone hospitalisatieafdelingen.

Update 29 maart, 11.30 uur

Er zijn momenteel nog 16 patiënten opgenomen, waarvan 3 in kritieke toestand verkeren. 

In totaal werden er 24 slachtoffers opgenomen na de aanslagen van dinsdag 22 maart. 8 van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. 

Update 25 maart, 13 uur

De voorbije dagen heeft UZ Leuven de pers te woord gestaan en informatie over de toestand van de opgenomen slachtoffers meegedeeld. Tijdens de eerstvolgende dagen zal UZ Leuven geen vragen hieromtrent beantwoorden.

Alle aandacht gaat naar de medische verzorging van de patiënten en naar de gepaste begeleiding om de familie op te vangen. In de loop van de volgende week volgt via dit kanaal een nieuwe update.

Er zijn momenteel nog 17 patiënten opgenomen, 3 van hen verkeren in kritieke toestand. Van de 24 opgenomen patiënten hebben er inmiddels 7 UZ Leuven verlaten.

Update 25 March

Over the past couple of days, the University Hospitals Leuven have spoken extensively to the press and given out information about the victims of the Brussels attacks.  However, during the coming days the University Hospitals Leuven will not be answering any further questions. All attention will go to the medical care of the patients and to providing fitting support to the families. Over the course of next week any updates will be communicated through this channel.  

Update 24 maart, 12.30 uur

Er zijn momenteel nog 18 patiënten opgenomen. Van de 24 opgenomen patiënten zijn er ondertussen 6 naar huis.

Update 23 maart, 14.30 uur

Er is nog een zwaargewonde patiënt overgebracht van een ander ziekenhuis. Daarmee komt het aantal patiënten op 18. 4 van hen verkeren in kritieke toestand.

Update 23 maart, 8 uur

Er zijn momenteel 17 patiënten opgenomen in UZ Leuven. 4 van hen verkeren in kritieke toestand.

Update 22 maart, 14.45 uur

Er worden momenteel 2 zwaargewonde patiënten van andere ziekenhuizen overgebracht naar UZ Leuven.

Update 22 maart, 12.30 uur

In UZ Leuven campus Gasthuisberg zijn momenteel 11 slachtoffers opgenomen van de aanslagen op dinsdagochtend 22 maart.

Het gaat om zwaar gekwetste slachtoffers met vooral ernstige traumatische letsels ter hoogte van de ledematen en brandwonden. Drie patiënten bevinden zich momenteel in kritieke toestand. Alle patiënten worden momenteel chirurgisch gestabiliseerd.

Een multidisciplinair team van zorgverleners zet zich in om deze patiënten een maximale zorg te bieden. UZ Leuven blijft ter beschikking om bijkomende slachtoffers op te nemen.
Het ziekenhuis is voorbereid en heeft de nodige capaciteit om slachtoffers op te vangen.

Nieuwsbericht 22 maart, 11 uur

In UZ Leuven campus Gasthuisberg zijn momenteel 11 slachtoffers opgenomen van de aanslagen op dinsdagochtend 22 maart.Het ziekenhuis blijft stand-by en heeft de nodige capaciteit om slachtoffers op te vangen.

Familie en naasten van gewonden zullen rechtstreeks gecontacteerd worden. UZ Leuven vraagt met aandrang om niet naar het ziekenhuis te bellen, om zo de lijnen niet te overbelasten. Om de goede gang van zaken niet te verstoren, worden pers en omstaanders gevraagd om niet naar het ziekenhuis te komen.

Patiënten die morgen een ziekenhuisopname gepland hebben in UZ Leuven, zijn ondertussen gecontacteerd en worden op de hoogte gehouden of de opname kan doorgaan.

Als er nieuwe info is, zal die te lezen zijn op onze website.

Info voor de pers

Via onze website en persberichten zal de pers op de hoogte gehouden worden van verdere evoluties.