“Wie slokdarmkanker heeft laat zich best behandelen in het Universitair Ziekenhuis van Leuven of van Gent”. Zo luiden de aanbevelingen van de Christelijke Mutualiteiten (CM), gebaseerd op een verslag van het Kennis Centrum (KCE).

Hogere overlevingskans

Uit het rapport blijkt dat patiënten met slokdarmkanker zich best laten behandelen in ziekenhuizen die meer dan 20 slokdarmresecties per jaar uitvoeren. De overleving 30 dagen na de operatie en na 5 jaar zijn in die centra opmerkelijk beter vergeleken met centra die minder dan 20 resecties per jaar uitvoeren.

In UZ Leuven worden jaarlijks zo'n 100 slokdarmresecties uitgevoerd.

Ervaring belangrijke succesfactor

De goede resultaten zijn vooral te danken aan een sterk multidisciplinaire aanpak, gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring.

Bij de behandeling van slokdarmkanker zijn de diensten thoraxheelkunde, gastro-enterologie, radiotherapie, anesthesiologie en intensieve geneeskunde nauw betrokken.

Geen slechte geneeskunde in kleinere centra

Dr. Philippe Nafteux, verantwoordelijke voor slokdarmkanker, geeft aan dat kleinere centra niet noodzakelijk slechte resultaten halen. Grote centra, zoals UZ Leuven, hebben wel meer ervaring en halen daardoor betere scores. 

Internationale studies toonden al vaker het verband aan tussen het aantal ingrepen en de ervaring die een ziekenhuis opdoet. Hoe beter operaties worden uitgevoerd, hoe lager de kans op complicaties en hoe hoger de overlevingskans.