Administratief gebouw UZ Leuven campus Gasthuisberg
Administratief gebouw UZ Leuven campus Gasthuisberg

Het administratieve gebouw UZ Leuven (campus Gasthuisberg) wint de Architectuurprijs Leuven, uitgereikt door Stad en Architectuur, het lokale architectuurcentrum van Leuven. In het juryrapport staat onder meer te lezen dat architect Stéphane Beel een eigen vormentaal en materialisatie hanteert, maar zich tegelijk op een uiterst gevoelige manier inschrijft in de bestaande architectuur. In het totaal dongen 37 projecten mee naar de prijs.

Betere samenwerking

Het administratieve gebouw, met een oppervlakte van 4.900 m2, is er gekomen om de ondersteunende diensten van het ziekenhuis, die tot dan toe verspreid gehuisvest waren, zoveel mogelijk samen te brengen en zo de samenwerking te vergemakkelijken. Door hun verhuis konden tegelijk extra klinische ruimten worden gecreëerd.

Maximale samensmelting

Het gebouw is de eerste realisatie in het kader van de Health Sciences Campus, waarbij verschillende kernopdrachten functioneel worden samengebracht: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Voor de campus is om diverse redenen resoluut geopteerd voor verdichting, wat betekent dat compact gebouwd wordt in de ruimte binnen de campusring , eerder dan verder de nog beschikbare open ruimte buiten de campusring aan te snijden. Op die manier wordt het groen van de omgeving gevrijwaard.

Bij de realisatie van het administratieve gebouw is gestreefd naar een maximale samensmelting met de bestaande architectuur. Dat is onder meer gerealiseerd met de zinken gevelbekleding, waardoor de overgang naar de aangrenzende betonnen gebouwen subtiel verloopt.

“Sober maar sterk gebouw”

Bij de toekenning van de prijs heeft de vakjury rekening gehouden met wat elders in België en Europa gebouwd wordt. De jury liet zich verder leiden door de manier waarop is omgegaan met de soms moeilijke randvoorwaarden. Ze prijst de beheerste en deskundige houding waarmee architect Stéphane Beel erin geslaagd is om naast de functionele en ongedifferentieerde ziekenhuisgebouwen een sober maar sterk gebouw neer te zetten met een eigen vormentaal en materialisatie.

Behalve deze prijs toegekend door de vakjury, heeft Stad en Architectuur nog twee andere prijzen uitgereikt: een publieksprijs en een prijs toegekend door een ambtelijke jury (gericht op de stedelijke ontwikkeling van Leuven).