De drie zwaargewonde kinderen die nog in het universitair ziekenhuis van Lausanne (CHUV) werden verpleegd, werden na hun terugkeer naar België opgenomen in UZ Leuven. De drie meisjes worden er in eerste instantie behandeld op de intensieve afdeling voor kinderen.

Een multidisciplinair team van UZ Leuven zal samenwerken om een gespecialiseerde medische behandeling en optimale psychosociale opvang te bieden.

Vorige week werden al 15 gewonde kinderen van de busramp opgenomen in UZ Leuven. Vijf van hen konden intussen het ziekenhuis verlaten. In een eerdere toelichting gaf prof. dr. Chris Van Geet, diensthoofd kindergeneeskunde, al aan dat de toestand van de tien kinderen in gunstige zin evolueert.

UZ Leuven wil maximaal de privacy van de kinderen en de ouders blijven respecteren. Het ziekenhuis zal dan ook geen verdere vragen beantwoorden over de toestand van de kinderen. De kinderen, de ouders en UZ Leuven bedanken de pers voor het begrip en de serene houding tijdens de voorbije dagen.

Stand van zaken afgelopen dagen

19 maart - Gezondheidstoestand kinderen busongeluk Sierre bevredigend - persmededeling

  • Aan het woord: prof. dr. Chris Van Geet, diensthoofd kindergeneeskunde
  • Aanwezig: prof. dr. Dirk Vlasselaers, afdeling intensieve geneeskunde voor kinderen 

Wij merken dat er een oprechte bezorgdheid is en dat vele vragen voor meer informatie het ziekenhuis bereiken. Daarom wensen wij een eenmalige korte toelichting te geven over de medische toestand van de betrokken gehospitaliseerde patiënten.

Momenteel verblijven er nog twaalf patiënten in het ziekenhuis. Acht van hen zijn opgenomen op een gewone afdeling van het kinderziekenhuis. De globale medische toestand van deze kinderen is bevredigend. Vier patiënten worden voorlopig nog verzorgd op de intensieve afdeling voor kinderen.  En ook deze kinderen vertonen een positieve evolutie. Gezien de aanwezigheid van fracturen ondergaan een aantal van de twaalf patiënten nog een heelkundige ingreep. We verwachten ook dat enkelen van hen vrij spoedig het ziekenhuis mogen verlaten.

Het team besteedt ook veel aandacht aan de psychosociale begeleiding van de patiënten en hun ouders. Dit gebeurt onder meer door individuele gesprekken en groepsmomenten, zowel met de kinderen als met de ouders. De sterke band tussen alle kinderen, zowel zij die al thuis zijn als diegenen die nog opgenomen zijn in het ziekenhuis, blijft opmerkelijk. Deze onderlinge steun is voor elk van hen erg belangrijk. Ze leven allen erg mee met de families van de overleden slachtoffers, hun vrienden worden erg gemist.

De kinderen en de ouders hebben hun waardering uitgesproken voor het streven naar maximaal respect voor hun privacy tijdens deze ziekenhuisopname. Zij en ook wijzelf willen de pers bedanken voor de serene houding hierbij.

Alle artsen, verpleegkundigen, paramedici en de medewerkers van de ondersteunende diensten hebben schitterend werk verricht. Dit heeft toegelaten om een optimale zorg te verstrekken aan de patiënten van het busongeval. Ook de continuïteit van zorg voor de andere patiënten in het kinderziekenhuis ging onverminderd verder. Mede in naam van de directie van UZ Leuven willen we dan ook uitdrukkelijk alle medewerkers danken die zich de voorbije dagen bijzonder hebben ingezet.

Om deontologische redenen beperken wij ons tot deze korte toelichting. Dank voor uw begrip.

19 maart - Aankondiging persconferentie gezondheidstoestand kinderen busongeluk Sierre

UZ Leuven geeft een korte toelichting over de gezondheidstoestand van de gerepatrieerde patiënten opgenomen in UZ Leuven.

Het diensthoofd kindergeneeskunde professor Chris Van Geet leest in aanwezigheid van andere medische stafleden van het multidisciplinair team een tekst voor. Om de privacy van de patiënten en de ouders te beschermen worden er geen verdere interviews gegeven. De korte tekst wordt daarna integraal ter beschikking gesteld aan de pers.

  • Aan het woord: prof. dr. Chris Van Geet, diensthoofd kindergeneeskunde
  • Aanwezig: prof. dr. Dirk Vlasselaers, afdeling intensieve geneeskunde voor kinderen

Praktische informatie

 

17 maart - Gerepatrieerde kinderen busongeluk Sierre buiten levensgevaar

UZ Leuven bevestigt dat alle kinderen bij bewustzijn en buiten levensgevaar zijn. Elf patiëntjes verblijven op een afdeling van het kinderziekenhuis. Vier patiënten zijn tijdelijk opgenomen op de intensieve afdeling voor kinderen. Daar krijgen zij een meer gespecialiseerde verzorging. 

Professor dr. Frank Rademakers, hoofdgeneesheer, verklaart: “Het overbrengen van de patiënten is zeer vlot verlopen. We willen onze appreciatie uitspreken over de professionaliteit waarmee men in Zwitserland - ondanks de taalbarrière -  de medische zorg en de psychosociale opvang georganiseerd heeft. De medische dossiers van alle patiënten zijn volledig overgedragen.” 

“Alle kinderen hebben rustig geslapen”, zegt prof. dr. Chris Van Geet, diensthoofd kindergeneeskunde, “wat er op wijst dat de kinderen zich veilig voelen in deze omgeving omdat ze dichtbij huis zijn en hun ouders en familie in de buurt hebben. Een multidisciplinair team volgt de medische behandeling nauwgezet op. Alle verpleegkundigen die bij deze zorg betrokken zijn, leveren schitterend werk.” 

De psychosociale opvang verloopt onder leiding van prof. dr. Peter Adriaenssens. Hij wijst op de sterke solidariteit tussen alle kinderen onderling en hun ouders of naaste familie. “Wat zeker opvalt, is het wegvallen van de ‘grenzen’ tussen beide scholen. De aangeboden hulp gebeurt op individuele basis maar eveneens in gezamenlijke gespreksmomenten zowel voor de kinderen als voor de ouders. Daarom is bewust gekozen om alle patiënten op één afdeling samen te verzorgen. Ook met de patiënten op de intensieve afdeling is er regelmatig contact. 

Professor Van Geet bevestigt nog dat drie patiënten het ziekenhuis vanavond zullen verlaten.

 

16 maart - Gerepatrieerde kinderen busongeluk Sierre opgenomen in UZ Leuven

De gewonde kinderen die op 16 maart vanuit Zwitserland gerepatrieerd worden naar België, zullen opgenomen worden in UZ Leuven voor verdere verzorging.

Het ziekenhuis verwacht 9 kinderen van de school in Heverlee en 5 kinderen van de school in Lommel. UZ Leuven stelt alles in het werk om de gewonde kinderen de beste zorg te bieden en om ook ouders en familie met de gepaste begeleiding op te vangen.

Oproep aan de pers

UZ Leuven vraagt met nadruk aan de pers om de kinderen en hun familie de nodige rust te gunnen, zowel bij aankomst in het ziekenhuis als tijdens de ziekenhuisopname. We vragen expliciet om niet in de buurt van het ziekenhuis post te vatten.

UZ Leuven zal tijdens de eerstvolgende dagen geen vragen beantwoorden: alle aandacht zal gaan naar de verzorging en opvang van de betrokkenen. 

Dit weekend zal UZ Leuven, na overleg met de ouders, per e-mail een korte mededeling verstrekken aan de pers.

Na verdere evaluatie zal begin volgende week een persbijeenkomst georganiseerd worden waarop u meer informatie krijgt en vragen kunt stellen. De pers zal vooraf een uitnodiging ontvangen voor deze persbijeenkomst.