Nieuwe studie bij eenzijdig dove kinderen
Nieuwe studie bij eenzijdig dove kinderen

Eénzijdige doofheid

Momenteel komen kinderen die van bij de geboorte aan één oor doof zijn, niet altijd in aanmerking voor een terugbetaalde behandeling.

Onderzoek toont echter aan dat deze kinderen meer moeite hebben met spraakverstaan in omgevingslawaai en met richtinghoren dan hun normaalhorende leeftijdsgenoten.

Dat kan grote gevolgen hebben voor de taalkundige, cognitieve, academische en emotionele ontwikkeling van het jonge kind.

Nieuwe studie

Recent is op NKO-GH dienst een project gestart waarbij 10 zeer jonge kinderen (jonger dan 2 jaar) met éénzijdige doofheid in studieverband een cochleair implantaat krijgen. Gedurende enkele jaren worden deze kinderen zeer nauwgezet opgevolgd. Ouders van pasgeborenen en peuters onder de twee jaar met éénzijdige doofheid die meer informatie hieromtrent wensen kunnen contact opnemen met ons CI team (Prof. Desloovere en Prof. Verhaert, Ann Dierckx).

Meer weten?